Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro läns vårdcentraler uppdaterar sina telefontider för att öka tillgängligheten för patienterna

Publicerad: 2022-05-25 08:48

Vårdcentralerna i Region Örebro län flyttar fram öppettiderna för sin telefonbokning från klockan 07.00 till 07.30 från och med den 1 juni. Detta kommer att förenkla medborgarnas tidbokning då de framöver kommer att erbjudas vårdcentralernas samtliga telefontider varje morgon – istället för att som nu ombedes ringa senare under dagen då eventuellt fler tider läggs ut.

Fram tills nu har tillgängligheten på telefon och bokningen fungerat på följande sätt: Personalen lägger dagen innan in en uppskattning i systemet för hur många tider de förväntas ha dagen därpå, oftast med en marginal för eventuell sjukdom eller liknande. Därefter ser man under morgonen över hur många tider man kan erbjuda under dagen och lägger in fler tider allt eftersom man har koll på dagens bemanning och kapacitet för samtal.

Genom att ändra öppettiderna för bokning av telefontid till vårdcentralerna möjliggör det för personalen att varje morgon inventera hur många telefontider som kan erbjudas under dagen.

- Detta medför att invånarna får en ökad tillgänglighet av telefontider istället för att ombes återkomma senare under dagen då eventuellt flera tider har hunnit läggas ut. Invånarnas tidbokning förbättras när man vet vilket tillgång man har, säger Katrin Eriksson, biträdande områdeschef Område nära vård.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 juni 2022