Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionala skillnader inom hälso- och sjukvården framställs i rapport

Publicerad: 2021-09-03 09:13

Hälsoekonomen Naimi Johansson från Örebro har i en SNS-rapport undersökt hur konsumtionen av vård skiljer sig åt mellan landets regioner. ”Jag ger en övergripande bild av sjukvården i mått av kostnader och nyttjande av sjukvård”, säger hon.

Forskaren Naimi Johansson.

Forskaren Naimi Johansson.

SNS-rapporten ger en bild av utvecklingen över tid inom sjukvården. Det finns många faktorer som kan påverka sjukhusanvändning exempelvis utbud och efterfrågan.

– Jag har undersökt hur stora de regionala skillnaderna är och i vilken utsträckning de kan kopplas till skillnader i vårdbehov, demografi, socioekonomi och sjukvårdsresurser, säger Naimi Johansson, hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum inom hälso- och sjukvården.

Komplex bild där många parametrar påverkar  

Inom Region Örebro län var totalkostnaderna för sjukvård nära snittet i landet. När det gäller specialistbesök så hamnar regionen dock bland dem med högst kostnader, medan antal besök till läkare i primärvården per person och år hamnar under genomsnittet i riket.

– En av de viktigaste slutsatserna jag har dragit med rapporten är att det är komplext. Det är svårt att ge en bild som förklarar skillnader. Det beror på vilken kategori av sjukvården som man väljer att titta på, men ett nationellt primärvårdsregister skulle underlätta. Idag har vi ingen heltäckande registerdata från primärvården, avslutar hon.

 

Faktaruta

Rapporten Vad kan förklara regionala skillnader i svensk hälso- och sjukvård? från tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) finns att läsa i pdf nedan.  

Den 3 september klockan 13.45-15.00 sänder SVT Forum lanseringswebbinariet Vård på lika villkor där rapporten presenteras samt en efterföljande paneldiskussion inom ämnet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 september 2021