Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resultat från forskning ger kvinnor bättre hjälp vid förlossningsskador

Publicerad: 2022-09-08 16:00

En graviditet påverkar kvinnans kropp både före och under själva förlossningen. Forskning visar att både graviditeten och förlossningen i olika grad kan bidra till problem med bäckenbotten efteråt. ”Vi såg att graviditeten påverkade risken för avföringsläckage mer än den vaginala förlossningen. Det är första gången vi kunnat se det i forskning”, säger forskaren Markus Jansson.

Markus Jansson, specialistläkare inom verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

Markus Jansson, specialistläkare inom verksamhetsområde obstetrik och gynekologi. Foto: Elin Abelson.

Resultatet från Markus Janssons forskning presenteras i hans avhandling om förlossningsbristningar samt om hur graviditet och förlossning påverkar bäckenbottens funktion.

– Jag ville undersöka riskfaktorer för olika former av förlossningsbristningar och problem med bäckenbotten som kan uppstå efter att en kvinna har fött sitt första barn. De vanligaste komplikationerna är urininkontinens, avföringsinkontinens och framfall av slidans väggar eller livmoder, säger Markus Jansson, specialistläkare inom verksamhetsområde obstetrik och gynekologi samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Förlossning med sugklocka och ett stort barn var riskfaktorer för förlossningsbristningar hos kvinnan.

– Vi såg att både graviditet och förlossning i varierad grad bidrog till de olika symtomen från bäckenbotten. Det finns kvinnor som har en rädsla för avföringsläckage och därför istället vill ha kejsarsnitt. Att graviditeten i sig ökar risken för avföringsläckage samt att kejsarsnitt är förenat med andra allvarliga komplikationer talar för att istället leta efter andra sätt att förebygga avföringsläckage, säger han.

Risken för urinläckage vid ansträngning ökade både av graviditeten och av den vaginala förlossningen.

Ny vårdkedja och mer kunskap hos länets barnmorskor   

De nya forskningsresultaten har lett till ett nytt arbetssätt som etablerats inom Region Örebro län. En ny vårdkedja för förlossningsbristningar finns nu inom förlossnings- och mödrahälsovården.   

– Vi har strukturerat upp vårt omhändertagande av kvinnor som har genomgått en vaginal förlossning. Det är ett samarbete över flera verksamheter och vi har även utbildat våra barnmorskor så att de har fått mera kunskap för att genomföra undersökningar på kvinnor och hur de ska hänvisa vid besvär, avslutar han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022