Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resurser kring precisionshälsa ska samordnas

Publicerad: 2021-05-19 20:08

Det finns tankar att etablera ett samordnande centrum i regionen inom området precisionshälsa.

Gisela Helenius och Anneli Eriksson.

Gisela Helenius och Anneli Eriksson.

I slutet på förra månaden hade regionen tillsammans med Örebro universitet bjudit in till en hearing på zoom. Cirka 50 deltagare var med och diskussioner fördes kring precisionshälsa och samverkan både internt och externt för att få högre utväxling inom området.

– Målsättningen är att få fram ett behovsbaserat underlag till hur ett centrum kan organiseras, styras och ledas för att lösa ut nyckelfrågor för snabbare införande av metoder och tekniker för precisionshälsa, säger Gisela Helenius, verksamhetsansvarig för Clinical Genomics Örebro.

Centrumet ska utgöra basen för en aktiv samverkan mellan Region Örebro län, Örebro universitetet och andra parter som näringsliv och organisationer.

– Genom precisionsmedicin kommer vi att få en omställning av sjukvården i landet. Behandlingarna kommer att bli effektivare och vi kan få fram mer precisa diagnoser. Det gör att patienten kommer att få effektivare behandlingar och färre biverkningar, säger Gisela Helenius.

Inom regionen har vi redan idag pågående verksamhet inom precisionsmedicin. Vi ingår i Genomic medicine Sweden, GMS, tillsammans med de andra regionerna i Sverige med universitetssjukhus samt universitet med en medicinsk fakultet. Där samordnas införandet av precisionsmedicin i Sverige.

– Vi har mycket resurser för precisionshälsa men vi behöver nu samordna dem på bästa sätt. Det handlar tillexempel om biobanking, datalager, laboratoriumsresurser till läkemedelsfrågor, berättar Anneli Eriksson.

 

Faktaruta

Precisionshälsa definieras som ett tillstånd där individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande används och ständigt förbättras på ett jämställt och hållbart sätt. Inom precisionshälsa innefattas begreppet precisionsmedicin.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021