Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Risk för allvarliga skador att ta lustgas som berusningsmedel

Publicerad: 2023-12-12 13:34

Nu väntar olika högtider framöver då många ungdomar festar. Att ta lustgas som berusningsmedel är förenat med olika risker. Lustgas är oberäkneligt och det går inte att veta vilka exakta skador som uppstår. ”En felaktig föreställning hos ungdomar är att lustgas är ofarligt”, säger Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum inom Region Örebro län.

Patroner

Patroner. Foto: från Läkemedelsverket.

Det har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna att använda sig av lustgas som berusningsmedel.

– Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar att få obotliga skador på nervsystemet och hjärnan. Vitamin B12 förstörs av lustgasen och den behövs för att bilda nya celler i hjärnan och vårt nervsystem, säger Maria Palmetun Ekbäck.

Lustgas som används inom sjukvård ges kontrollerat, under en begränsad tid och på ett riskfritt sätt. Det skiljer sig från hur ungdomarna tar lustgas och ger därför olika symtom. Några av de vanligaste riskerna är domningar och sämre känsel, nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben samt att de får svårt att stå och gå.

– Vi vill inte att ungdomarna ska bli sittande, inte kunna röra sig och kissa på sig. Lustgasen ger också ångest. Dessutom är det en riktig miljöbov. På sjukhus har man försökt att minska användningen samt jobbat mycket med rening. Här går ju gasen rakt ut i luften och ger ett stort koldioxidavtryck, berättar hon.

Ruset är kortvarigt men skadorna kan vara för livet

– Att ta lustgas ger ett kort men intensivt rus som varar i någon minut, men den användning vi ser är att man upprepar inandningen och konsumerar enorma mängder. Vi vill att ungdomarna ska känna till att de oönskade effekterna är många. De kan drabbas av svimning, köld- och nervskador, blodproppar, psykiatriska problem och beroende.

Många som slutar med lustgas blir återställda om de får rätt vårdbehandling, men inte alla.

– En del ungdomar får långdragna besvär och det verkar som att vissa personer inte får tillbaka all sin funktion igen, avslutar hon.Vill du veta mer om lustgas?

I Läkartidningen nr 45 finns flera artiklar om följderna av att använda lustgas som berusningsmedel.

Kontakta Giftinformationscentralen

Har du frågor om lustgas kan du kontakta Giftinformationscentralen. Deras huvuduppgift är att informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner.

Vid allmänna och förebyggande frågor kan du kontakta Giftinformationscentralen måndag–fredag, kl 09.00–17.00 på telefonnummer 010-456 6700.

Vid akuta fall ska du kontakta 112 och begära giftinformation.

Källa: Giftinformationscentralen. 

Maria

Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum. Foto: privat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023