Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Risken att få hjärtinfarkt minskar om du är influensavaccinerad

Publicerad: 2021-09-03 15:17

Forskning visar att influensavaccination minskar risken att få hjärt- och kärlsjukdom. Den unika studien har pågått under fyra influensasäsonger. ”Dödsfallen minskade med 41 procent i den grupp som fick influensavaccin”, säger forskaren Ole Fröbert vid Universitetssjukhuset Örebro.

Influensavaccination på Universitetssjukhuset Örebro.

Influensavaccination på Universitetssjukhuset Örebro.

Varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. Det dör årligen 5 000 svenskar till följd av hjärtinfarkt.

Idag på kongressen European Congress of Cardiology presenterar Ole Fröbert de resultat som han och forskargruppen har kommit fram till. Kongressen samlar vårdpersonal från mer än 150 länder. Målet är att hjälpa människor att leva ett längre och hälsosammare liv.

Fler liv kan räddas

– Sedan tidigare har observationsstudier visat att influensavaccinet kan ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. Genom den unika randomiserade IAMI-studien har det sambandet nu bekräftats. Vi har sett att det under influensaperioden dör fler människor till följd av hjärt- och kärlsjukdom, säger Ole Fröbert, professor och överläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Influensavaccinering är idag bara en allmän rekommendation till patienterna, inget som ingår som en självklar del i vården efter akut hjärtsjukdom.

– Vi kunde se att dödsfall av olika orsaker, antalet hjärtinfarkter och stentorsakade blodproppar minskade sammantaget med 28 procent i den vaccinerade gruppen jämfört med placebogruppen, säger han.

Studien IAMI, Influenza Vaccination after Myocardial Infarction, startade i oktober 2016 och har genomförts under fyra influensasäsonger. Ole Fröbert har lett studien och John Pernow, professor på Karolinska institutet, var styrgruppsordförande.

Den har genomförts i åtta länder, Sverige, Danmark, Norge, Lettland, Storbritannien, Tjeckien, Bangladesh och Australien. Totalt ingick 2571 patienter, varav 18 procent kvinnor deltog. Medelåldern på hela gruppen var 60 år.

Deltagarna i studien fick slumpmässigt antigen influensavaccination eller placebo inom 72 timmar efter ett kranskärlsingrepp eller en sjukhusvistelse. 

– Jag skulle önska att influensavaccinering ingick i vården efter akut hjärtsjukdom. Vi har sett att det kan rädda liv, avslutar Ole Fröbert.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 september 2021