Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så går det för Örebro län - uppföljning av regionala utvecklingsstrategin

Publicerad: 2024-06-14 09:53

Varje år följer vi upp målen som finns i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Vad säger årets uppföljning om nuläget i länet? Hur påverkar händelser i omvärlden den regionala utvecklingen? Hur kraftsamlar vi för att förflytta oss närmre målen?

Här är inspelningar från RUS-forum den 30 maj. Högst upp finns tre delar. Vill du se hela RUS-forum finns den filmen längst ner.

Läget i länet

Presentation av rapporten Läget i länet, Susanne Rosendahl och Sabri Danesh.

Omvärldsspaning EU

Omvärldsspaning med fokus på EU

Bästa framstegen

Vi får höra om framsteg inom de områden där länet har särskilda utmaningar.

Filmerna är autotextade och textningen kan innehålla fel

Programmet

Läget i länet
Sabri Danesh, analytiker och Susanne Rosendahl, utvecklingsledare

Omvärldsspaning med fokus på EU
Gordon Hahn, utvecklingsledare

Bästa framstegen inom regionalt utvecklingsarbete och det här vill vi bjuda in till
Charlotta Englund, regionråd (C) inleder passet

Inkludering: Maria Lindborg och Mona Hedfeldt, utvecklingsledare

Barn och unga: Anders Trumberg, enhetschef Analys och strategi

Grön omställning: Linda Svensson, utvecklingsledare och Kristina Eklöf, områdeschef Näringslivsutveckling

Kompetensförsörjning: Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare

 

Här kan du se hela RUS-forum

Inspelning av konferensen. Inledningen saknas men avslutningen finns med.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2024