Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Så ser vaccinplaneringen ut för vecka 26

Publicerad: 2021-06-24 02:27

Vecka 26 vaccinerar Region Örebro län med 23 000 doser vaccin. Under veckan kommer det att finnas 14 000 bokningsbara tider för dem som ska ta första dosen. Nu öppnar också tidsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare.

Under vecka 26 kommer Region Örebro län att vaccinera med 23 000 doser vaccin. Av dem ges 14 000 doser till dem som ska ta sin första spruta, vilket innebär att det kommer att finnas 14 000 vaccinationstider att boka via 1177.se och telefonbokning.

– Det här blir lite av en rekordvecka. Sannolikt är det den vecka som vi har flest vaccindoser under hela vaccinationskampanjen så många kommer att kunna få vaccin nu, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Nu öppnar bokningen för en ny yngre åldersgrupp och personer som är födda 1991 eller tidigare ska boka tid för vaccination. Bokningen fortsätter också att vara öppen för alla tidigare grupper.

– Vi har god täckningsgrad i de tidigare åldersgrupperna. Nu gäller det att hålla i och gå på sin bokade tid för dos två för att få fullgott skydd, säger Erik Fredholm.

Mer information om vaccination samt hur du bokar tid

Mer vaccinationsinformation och bokningslänk hittar du på 1177.se

  

Nu kan följande grupper boka tid för vaccination

De som kan boka tid för vaccination under vecka 26 är:

  • Du som är född 1991 eller tidigare
  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som är 18 år eller äldre, gravid och har passerat graviditetsvecka 12.
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
  • Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

För unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt.

Så många är vaccinerade i länet

I Örebro län har 153 357 personer fått sin första dos vaccin och 98 998 personer den andra. Det innebär 62,41 respektive 40,39 procent av länets befolkning. Siffrorna kan komma att justeras upp i efterhand.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 juni 2021