Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så ska färre bli sjukskrivna - unikt möte på USÖ

Publicerad: 2023-09-11 12:58

Om fler utnyttjade möjligheten att sätta in åtgärder tidigt skulle färre behöva bli sjukskrivna. Det var budskapet när flera olika aktörer kring sjukskrivning och rehabilitering möttes på Universitetssjukhuset Örebro.

Personer vid bord på scen

Delar av seminariet ägnades åt debatt och frågestund. Från vänster Pia Schyberg, Arbetsmiljöverket - Helena Tholin, processledare rehabkoordinatorer primärvården - Katarina Bergström, arbetsrättsjurist SKR, Erika Karlsson, Försäkringskassan - Anahita Keloushani, Regionhälsan

Det kallas för förebyggande arbetsanpassning kan handla om allt från ändrade arbetstider till socialt stöd eller förändrade arbetsuppgifter. Gemensamt är att det är insatser som förhindrar att någon blir sjukskriven.

På tisdagen ägnades en hel förmiddag åt ämnet i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro. Deltagarna representerade allt från arbetsgivarsidan till sjukvården, Försäkringskassan, Företagshälsovården och Arbetsmiljöverket. Bland åhörarna fanns bland annat rehabkoordinatorer från primärvården, HR-strateger och arbetsmiljöombud.

- Vi har velat samla så många som möjligt en plats för att tillsammans diskutera hur vi kan jobba för att se till att förebyggande arbetsanpassning används mer, berättar Carolina Blomberg försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare inom den specialiserade vården och initiativtagare till dialogträffen på tisdagen.

Impulsbrev kan underlätta för insats


Men för att kunna sätta in insatser i tid krävs också att man upptäcker att någon håller på att bli sjuk i tid – och det kan vara lättare sagt än gjort.

- Många undviker att kontakta sin arbetsgivare när det börjar kännas jobbigt, menar Carolina Blomberg. Därför har jag tillsammans med HR-strateg Karolina Holmlund, utredare Yvonne Nilsson Hirsch och Ola Lennbom, sakkunnig läkare för försäkringsmedicin inom primärvården och tagit fram ett förslag på så kallat impulsbrev som ska göra det lättare att ta första steget.

Impulsbrevet är ett färdigskrivet brev som läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller andra behandlare kan lämna till den patient som man bedömer skulle vara hjälpt av förebyggande arbetsanpassning.
Brevet som är färdigskrivet, skrivs under av behandlaren men det är patienten själv som väljer om man vill ge det till sin arbetsgivare.

Brevet som presenterades under förmiddagen fick mestadels positiv respons.


Finns stöttning för arbetsgivare

Många av de tillresta föreläsarna uppskattade också dialogseminariet.

- Som arbetsgivare kan man göra mycket för att hjälpa anställda men man behöver också stöttning av andra myndigheter och aktörer kring den enskilde, förklarar Katarina Bergström, arbetsrättsjurist från Sveriges kommuner och regioner. Därför är det bra att vi pratar om det här. Allt kan inte en arbetsgivare klara ensam.

Pia Schyberg från Arbetsmiljöverket var också inbjuden och var glad att dagen blivit av.
- Många arbetsgivare känner inte till vilken hjälp som finns att få för att förhindra sjukfrånvaro.

Du hittar föreläsningarna från dagen på sidan "Utbildningar i Försäkringsmedicin"

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 september 2023