Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sabina bidrar till nationell högspecialiserad vård

Publicerad: 2024-03-15 14:03

Sedan åtta år tillbaka bedriver Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, nationell högspecialiserad vård inom området peniscancer. Här jobbar några av landets främsta specialister. ”Uppdraget innebär att vi har möjlighet att utveckla och förbättra den kliniska verksamheten samt bedriva internationell spetsforskning”, berättar forskaren Sabina Davidsson.

Forskaren Sabina Davidsson

Forskaren Sabina Davidsson utanför Campus USÖ. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Varje år insjuknar runt 200 personer i peniscancer och av dessa får cirka 110 patienter sin behandling på USÖ. Eftersom en stor del av de män som drabbas av peniscancer behandlas i regionen kan forskningen bedrivas på jämförelsevis stora patientmaterial med gedigen och dokumenterad uppföljning. Sabina Davidsson har arbetat som forskare i elva år inom Verksamhetsområde urologi. De senaste åtta åren har en stor del av hennes forskning varit inom området peniscancer.

Tre frågor till en forskare, 2023, 800 100 ny.jpg

Varför har du valt att fokusera på peniscancer?

– Peniscancer är en av de ovanligaste urologiska cancerformerna och generellt är det bristande forskning när det gäller ovanliga cancertyper, så även för peniscancer. Jag tycker det är viktigt att det bedrivs forskning även på ovanliga sjukdomar då forskningsresultaten är viktiga för att dessa patienter ska kunna få bästa tänkbara omhändertagande, säger Sabina Davidsson, docent och enhetschef för FoU-enheten inom Område specialiserad vård.

Vilka är de stora utmaningarna kring peniscancer?

– De stora utmaningarna idag när det gäller omhändertagandet av peniscancerpatienter är att det saknas metoder tillräckligt känsliga för att på ett bra sätt kunna förutsäga vid diagnostillfället vem som kommer drabbas av en aggressiv peniscancer och vem som kommer få en mer beskedlig variant. Det saknas även metoder som tidigt kan hitta de patienter som efter behandling fått återfall i sin sjukdom. Men min bakgrund som biomedicinare tycker jag det känns oerhört stimulerande och inspirerande att med hjälp av molekylärbiologiska analyser försöka kunna hjälpa till och förbättra omhändertagandet av dessa patienter.

Vad pågår det för forskning?

– Vid kliniken bedrivs förutom klinisk peniscancerforskning även så kallad translationell forskning, det vill säga forskning där man med molekylärbiologiska experiment försöker svara på kliniska forskningsfrågeställningar. Min forskning har som främsta mål att försöka identifiera nya biomarkörer, i exempelvis blod eller urin, för att bättre kunna förutsäga prognos och tidigare identifiera patienter som drabbats av återfall i sin sjukdom.

Jag är forskningsledare för forskargruppen ”Urologiska sjukdomar” som även är kopplad till Örebro universitet, så en stor del av min forskning sker tillsammans med forskare som ingår i den gruppen, när det gäller peniscancer främst Jessica Carlsson och Peter Kirrander. Jag handleder även tre doktorander som har peniscancer som sitt område, en urolog, en onkolog och en patolog, vilket gör att vi har en otroligt fin bredd på vår peniscancerforskning.

I dagsläget studerar vi exempelvis det kliniska värdet gällande prognos av att identifiera så kallade exosomer, små blåsor som innehåller en rad olika molekyler, och det kliniska värdet av cirkulerande HPV-DNA för att tidigt fastställa återfall efter peniscancerkirurgi och onkologisk behandling. Målet med forskningen är att den ska bidra till ett bättre omhändertagande av patienter med peniscancer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 mars 2024