Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samarbetet som ska göra livet bättre för äldre och funktionsnedsatta

Publicerad: 2022-10-03 11:39

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Inom länet har vi kommit en bit på vägen, men har fortfarande en lång väg kvar att gå. Nu lanserar Region Örebro län en ny webbplats som ska underlätta för näringslivet, civilsamhället, akademin och länets kommuner att ta fram nya lösningar inom välfärden.

En animerad dator med den nya webbplatsen innomera.regionorebrolan.se. Ovanför datorn står texten Webblansering


Besök den nya webbplatsen innomera.regionorebrolan.se

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Vi blir fler som lever längre och det blir färre händer som kan hjälpa de som behöver. Antalet personer som är 80 år och äldre förväntas öka med cirka 50 procent inom loppet av sju år. Samtidigt har vården och omsorgen svårt att rekrytera och behålla sin personal, redan nu.

- Med hjälp av digitala lösningar och e-hälsans möjligheter kan vi skapa ett mer självständigt liv för människor. Det kan hjälpa människor att bli mer fria och oberoende av aktiva vårdinsatser, säger Sarah Bergqvist, projektledare Region Örebro län.

En webbplats som öppnar upp för samarbete

Olika kommuner har olika förutsättningar för att klara av omställningen till en bättre digitalisering och e-hälsa för våra äldre och funktionsnedsatta. Med hjälp av den nya webbplatsen innomera.regionorebrolan.se kan näringslivet, civilsamhället, akademin och länets kommuner samverka för att fler människor ska få bo i tillgängliga boendemiljöer, med stöd av välfärdsteknik.

Under det treåriga projektet InnoMera ska projektgruppen matcha ihop forskare och företag med kommunerna i länet så att de tillsammans kan hitta nya produkter eller tjänster som möter användarnas behov.

- Vi vill underlätta för företag och andra verksamheter att samverka med oss när det är dags att utveckla nya produkter eller tjänster som vi kan testa i rätt miljö, på rätt personer. Webbplatsen är en bra kanal för att hämta inspiration och kunskap inom området e-hälsa och välfärdsteknik, den kommer vara vårt nav för samverkan, säger Sarah Bergqvist.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023