Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Satsa på effektivitet och klimatet

Publicerad: 2021-05-06 14:41

Stockholm-Mälarregionen måste räknas till EU:s prioriterade ”stomnät” där Stockholm och Örebroregionen med Hallsberg ska fortsätta ses som särskilt viktiga transportnoder. Det svarar de sju regionerna i ”En bättre sits” när EU frågat om framtidens transportpolitik.

Viaduktens blå staket i förgrunden. Bakom syns järnvägsspåren och tågset på rangerbangården.

Vy från Samzeliviadukten i Hallsberg över bangården mot väster.

Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och importberoende område som Stockholm-Mälarregionen. De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete lämnar ett tydligt svar till Europeiska kommissionen när framtiden för EU:s transportpolitik (TEN-T) nu ska avgöras.

150 miljoner ton gods. 2/3 av alla utrikesresor

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. 2/3 av alla utrikesresor börjar eller slutar i regionen. Tillförlitliga och effektiva transporter på väg, sjö och järnväg är avgörande för såväl Stockholm-Mälarregionens som Sveriges konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien är området en viktig länk i grannländernas transportkedjor och har en nyckelroll i övergången till hållbara transporter.

- Svaret på hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna återstarta efter pandemin kommer inte vara minskad rörlighet. Inte heller är det svaret på hur konkurrenskraften inom EU ska upprätthållas. Vi behöver se mer av tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter för att öka rörligheten av människor såväl som gods till och från Stockholm-Mälarregionen. Då krävs ett utvecklat transportinfrastruktursystem som gynnar hela unionen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Sju regioner eniga om framtidens transporter

Nu uppdateras den europeiska transportpolitiken (TEN-T) och de sju regionerna i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete (En Bättre Sits) har lämnar ett tydligt svar till Europeiska kommissionen. Svaret bygger på regionernas överenskommelse om prioriteringarna för infrastrukturen (”Systemanalys 2020. Framtidens resor”), som lämnats till den svenska regeringen. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

- Exporten måste fungera för våra industriföretag. Att rätt prioriteringar görs i den europeiska transportinfrastrukturen är avgörande, både för att nå klimatmålen inom Parisavtalet och för den fortsatta konkurrenskraften i vår del av Sverige, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Tydligt svar om transporterna i EU

Den 5 maj presenterades svaret under ett seminarium med Europeiska kommissionen. Här är huvudfrågorna i svaret:

  • Tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter är avgörande för konkurrenskraften
  • Minskad rörlighet är inte ett alternativ. Det skulle slå mot konkurrenskraften i unionen
  • För att nå klimatmålen i Parisavtalet måste satsningar göras där nyttan är som störst
  • Det måste gå att ladda elbilar och tanka biobränslen där transporterna går
  • De sju regionerna i Stockholm-Mälarregionen måste räknas till EU:s prioriterade ”stomnät”
  • En utökning av EU:s stomnätet till norra Sverige, Norge och Finland är positivt
  • Stockholm och Örebro ska fortsätta ses som särskilt viktiga transportnoder
  • Östersjöns och Mälarens transportvägar är viktiga för transporterna
  • Det behövs en öppenhet för nya tekniska och innovativa transportlösningar

Mälardalsrådets samrådssvar i sin helhet (pdf).

En Bättre Sits

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023