Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Satsning på barn och unga med psykisk ohälsa invigd

Publicerad: 2022-03-01 11:19

Ett nytt kontaktcenter som gör det enklare för barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare att nå vården öppnar idag den 1 mars. Samtidigt stärks primärvårdens insatser genom nya mottagningar på fyra orter i länet för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

"Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga" är ett kontaktcenter dit alla barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare kan vända sig för råd och stöd samt bedömning och lotsning till relevant vårdnivå.

-Vi inom primärvård och psykiatri har arbetat tillsammans med målsättningen att förenkla vägen till vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är mycket glädjande att vi nu har öppnat denna sammanhållna ingång till vården, säger Eva Eriksson, enhetschef för "Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga".

Primärvården förstärker

Primärvårdens utbud på orterna Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro förstärks genom "Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga". Här kommer bland annat psykologer, kuratorer, läkare och sjuksköterskor att ta emot barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa för bedömningar och kunskapsbaserad vård.

-Genom den sammanhållna ingången, de nya mottagningarna och vårt nära samarbete mellan primärvård och psykiatri skapar vi nu en tillgänglig, likvärdig och högkvalitativ vård till länets barn och unga med psykisk ohälsa. Tillsammans med kommunerna ser vi till att det finns likvärdiga, hälsofrämjande insatser till länets alla barn och unga, säger Camilla Eklöv, enhetschef för Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga.

Styr- och arbetsgrupp, Karin Sundin (S).jpg

Efterlängtad dag

-Vi behöver göra mer av samlade insatser för att motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga. Under den här mandatperioden har den politiska majoriteten avsatt särskilda resurser för att förbättra tillgången till råd, stöd och vård för barn och unga i hela Örebro län. Den här dagen är efterlängtad. Och jag är stolt över det samarbete och det engagemang som den här satsningen har inneburit och ser fram emot att följa arbetet framåt. Det säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (S).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2022