Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smart system för att planera skolskjuts

Publicerad: 2022-05-25 13:42

Lindesberg kommun och Region Örebro län testar ett nytt sätt att planera skolskjuts. Det nya systemet ger en bättre överblick så att bussar sätts in där och när de behövs.

Två skolungdomar åker buss. De skrattar åt något de ser i flickans mobil.

Tidigare fattade Lindesberg beslut om vilka elever som skulle få skolskjuts och sedan planerade Region Örebro län hur trafiken skulle gå. 

- Nu finns vi med i hela processen från det att en vårdnadshavare ansöker till dess att bussen är på plats. Det är fortfarande Lindesbergs kommun som fattar de formella besluten, men vi bidrar med vår kompetens, säger Jan Carlsson, sektionschef på Region Örebro län.

- Utifrån vårt perspektiv blir det en säkrare och mer likvärdig hantering av skolskjutsen, som kommer att gynna de elever som har behov av skolskjuts, säger Björn Österby som är utvecklingsstrateg på Lindesbergs kommun.

Systemet Optiplan hjälper till

Med på resan är även processledare Johanna Sundberg från företaget Optiplan. Optiplan bistår med ett omfattande systemstöd, där alla delarna från ansökan och beslut till utförandet finns med. Både region och kommun kan skicka ut information via systemet och vårdnadshavare kan hämta ut turlistor eller ställa frågor.

Systemet kan också räkna ut avståndet för en elev. Mindre trafikvänliga vägar kan markeras för att systemet själv ska ta fram det faktiska avståndet på en lämplig väg från bostad till skola för en elev. I dag räknar system ofta fram den kortaste vägen och det kan bli missvisande. När systemet tar hänsyn till att skolvägen också ska vara säker för eleven kan resan bli längre. 

En förändring mot tidigare år är att vårdnadshavare nu behöver ansöka om skolskjuts, om de vill ha det för sina barn. Tidigare har Lindesbergs kommun automatiskt räknat med skolskjuts för dem som har tillräckligt långt till skolan. 

- Det kan vara en tröskel för en del kanske, säger Björn Österby. Och en utmaning för oss att få ut rätt information till alla och att få dem att förstå varför de måste ansöka i år, fast de inte gjorde det förra året.

I övrigt ser arbetsgruppen som består av utredare och planerare inga stora utmaningar i det nya arbetssättet, snarare mer fördelar.

- Det blir en bättre helhet. När vi får ihop alla delarna med ansökan, handläggning och planering kan vi lättare följa en elev och på ett bättre sätt få ihop planering efter vilka behov som finns, säger Andreas Ryding, skolskjutsplanerare inom Region Örebro län.

- Fördelen med detta är också att det i slutändan blir en effektivare skolskjutsplanering som på sikt kan minska Lindesbergs kommuns kostnader för skolskjutsen, lägger Björn Österby till.

Förslag om förändring på nationell nivå

Det finns även en statlig utredning med ett förslag om att öppna upp för möjligheten att kommunerna ska kunna överlämna även myndighetsansvaret kring skolskjuts till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Örebro län skulle det innebära att vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till Region Örebro län och att regionen fattar beslut i enlighet med de regler som gäller för den aktuella kommunen. Redan i dag fungerar färdtjänst på det sättet.  

- Vi inom regionen ser positivt på att fortsätta utveckla samarbetet vi har med Lindesbergs kommun. Jag ser det här som ett optimalt sätt att arbeta framåt för oss och det är klart vi hoppas på att kunna erbjuda liknande lösningar till andra kommuner. I höstas fick vi ett sådant uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden, avslutar Jan Carlsson.

Fakta om skolskjuts

Rätten till skolskjuts styrs utifrån skollagen och kommunernas skolskjutsreglementen. Skolskjuts kan bestå i resa med skolbussar, resa med anpassad skolskjuts i form av Serviceresefordon och resa i den linjelagda kollektivtrafiken. Region Örebro län planerar idag skolskjutsen för Lindesbergs, Örebro, Karlskoga och Degerfors kommuner.

Personer runt ett konferensbord. En person är med på distans via en stor skärm längst fram i rummet.

På bilden syns deltagarna i projektet Anette Kvarnström, Andreas Ryding och Sandra Lekholm (Region Örebro län), Björn Österby (Lindesbergs kommun) och Johanna Sundberg på länk (från företaget Optiplan).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023