Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittspridningen är fortfarande hög - fortsätt att följa de lokala rekommendationerna

Publicerad: 2021-04-22 03:00

Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning.
Ung kvinna med munskydd i mataffär

Rekommendationer kring användning av munskydd för dig som är född 2004 och tidigare:

  • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
  • Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
  • I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.
  • För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

30 mars beslutade smittskyddsläkaren i Region Örebro län att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna har förlängts till och med 31 maj. Eftersom smittspridningen i länet fortsatt ligger på en hög nivå är det av största vikt att alla fortsatt följer de lokala rekommendationerna som har gällt sen 1 april 2021.

De nationella råden om att hålla avstånd, träffa så få som möjligt och att hålla en god handhygien är fortfarande kraftfulla råd om de följs. De lokala rekommendationerna är en extra åtgärd för att ytterligare minska smittspridningen av covid-19 i vårt län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021