Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

SMO – pilotprojektet för mer jämlik vård för personer med funktionsnedsättningar

Publicerad: 2023-10-09 10:04

Göra olika så det blir lika. Det är ledorden för det nya pilotprojektet SMO, som står för samordnat medicinskt omhändertagande. Med SMO kan vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar få ett mer anpassat bemötande och en vård anpassad efter sina behov.

Vad är SMO?

I början av september öppnades dörrarna till pilotprojektet på Kumla vårdcentral. SMO-modellen innebär att vårdcentralen blir extra vässad i att vårda och bemöta vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Det är en grupp som kan ha svårt att få sina behov tillgodosedda inom primärvården. Det kan handla om allt från att det saknas utrustning och hjälpmedel som gör vården tillgänglig till att tiden inte räcker till för att ett besök ska bli bra.

Vårdlots – en viktig pusselbit i arbetet

En nyckelspelare i SMO-modellen är vårdlotsen, en ny yrkesroll inom Region Örebro län. Vårdlotsen i det här fallet heter Elina Gullstrand. Elinas jobb är att stötta patienter, utforma vårdmodellen, arbetssätt, leda samverkansarbetet framåt och vara projektledare.

– Tillgänglighet, teamarbete och samverkan ligger mig varmt om hjärtat och det känns därför extra roligt att få vara med och utforma rollen som vårdlots och skapa en mottagning där vi tillsammans ska förenkla för den här målgruppen, säger Elina.

Samverkan över gränser

Utöver vårdlotsen ingår en läkare, sjuksköterska och undersköterska i SMO-teamet som också har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut från Vuxenhabiliteringen.

– Eftersom patientgruppen har många vårdkontakter inom flera olika verksamheter är samverkan med såväl andra delar av hälso- och sjukvården som den kommunala vård- och omsorgen viktig, förklarar Elina. Kumla kommun är en viktig nyckelspelare eftersom det är där patienterna bor.

Mål att finnas på en vårdcentral i varje länsdel

Piloten kommer att pågå under två års tid. Målsättningen är att det i framtiden ska finnas en vårdcentral med SMO-uppdrag inom varje länsdel i Örebro län

– Piloten är otroligt viktig och ett steg i rätt riktning för att nå målet med hälso- och sjukvården, en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, säger Elina Gullstrand avslutningsvis.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2023