Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sommarsamverkan mellan Brickegårdens vårdcentral och Pilgårdens vårdcentral

Publicerad: 2023-06-19 07:37

Sommaren 2023 samarbetar Brickegårdens vårdcentral i Karlskoga tillsammans med Pilgårdens vårdcentral i Degerfors. Samarbetet pågår mellan vecka 25-32, 19 juni – 13 augusti i Pilgårdens lokaler på Pilgatan. För patienterna på Brickegårdens vårdcentral medför det att akuta besök kommer att hänvisas till Pilgårdens vårdcentral i Degersfors. Däremot kommer planerade besök att kunna ske på hemvårdcentralen.

Man planerar också att underlätta för sina patienter genom att:

  • Erbjuda fler videobesök när behov finns för ett akut besök.
  • Utökade hembesök för de patienter som har ett behov.
  • Läkare på plats vissa dagar på Brickegårdens vårdcentral.
  • Omläggningspatienter har tidsbokade besök på Brickegårdens mottagning.
  • Laboratoriet på Brickegårdens vårdcentral tar emot tidsbokade besök.
  • Sjukgymnastiken kommer att vara på plats i Brickegårdens lokaler.
  • Kurator- och psykologverksamhet kommer att vara på plats i Brickegårdens lokaler.

Som patient kommer man att nå sin vårdcentral via samma telefonnummer eller genom att logga in på våra e-tjänster på www.1177.se. Som patient kan man också kontakta digitalt vården via 1177 direkt.

Syftet med den tillfälliga samverkan med Pilgårdens vårdcentral under sommaren är att minska verksamheternas sårbarhet under semesterperioden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 juni 2023