Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ställ frågor till fullmäktige om årsredovisningen för 2020

Publicerad: 2021-04-08 13:54

Onsdagen den 14 april sammanträder regionfullmäktige. På mötet kommer bland annat Region Örebro läns årsredovisning för 2020 att behandlas och då har du som länsinvånare möjlighet att ställa frågor om den.

Utöver förra årets årsredovisning kommer fullmäktige även att behandla Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021, Förslag till ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro och ett flertal svar på ställda motioner.

 

Du hittar möteshandlingarna på Region Örebro läns webbplats, och där hittar du på mötesdagen även en webbsändning från sammanträdet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021