Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Statsminister Stefan Löfven stannade till i Örebro län under digital inrikesresa

Publicerad: 2021-05-05 16:13

Hur är vaccinationsläget i Örebro län och hur distribueras doserna till de olika vaccinationsplatserna? Det var två av de frågor som statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) fick svar på vid ett digitalt besök hos Region Örebro län under onsdagen.

Erik Fredholm och Andreas Svahn står och pratar mitt emot varandra. Stefan Löfven finns med på bilden via en länk på en dator.

Erik Fredholm, Andreas Svahn och Stefan Löfven

Vaccinationerna mot covid-19 fortskrider i Örebro län, och i nuläget har drygt en tredjedel fått ta emot sin första dos vaccin. Detta var något som Stefan Löfven och Lena Hallengren informerades om när de gjorde ett digitalt besök på Universitetssjukhuset Örebro under förmiddagen. De fick även se hur vaccinet distribueras till länets vaccinationsnoder där det ges till länets invånare.

- Vi har nu nått målet om att 80 procent av befolkningen över 65 år ska ha fått en första dos. Det är en enorm framgång och det är ju bland annat ert arbete inom Region Örebro län som gjort detta möjligt. Det är ett hårt och berömvärt arbete som utförs här och i övriga landet. Vi har redan nu kunnat se vilken positiv effekt det har på smittan med minskat antal dödsfall som följd, säger, säger Stefan Löfven.

Förutom de båda ministrarna deltog även Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, vid mötet. Han hade placerat sig intill de frysar där vaccinet förvaras i väntan på distribution.

- Bredvid mig finns hoppet om en ljusare sommar, här finns vaccinet. Nu jobbar vi stenhårt för att alla ska få vaccin och vår strategi är att så fort som möjligt vaccinera så många som möjligt för att få ner smittspridningen i samhället. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade som gör detta möjligt, säger Andreas Svahn.

- Tack vare den organisation vi byggt upp, som till stora delar bygger på pensionerade medarbetare för att avlasta den ordinarie hälso- och sjukvården, i kombination med en effektiv logistikkedja kan vi vaccinera väldigt många människor på kort tid. Det handlar bara om att vi måste få tillräckligt mycket vaccin från tillverkarna, och glädjande nog går det åt rätt håll. Den här veckan får vi drygt 20 000 doser jämfört med cirka 5 000 doser för bara några veckor sedan, säger Andreas Svahn.

Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län, var också han med på mötet för att förklara hur vaccinet färdas genom länet samt svara på de frågor de båda regeringsrepresentanterna hade laddat upp med. Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare inom Region Örebro län, och Sofia Sjögren, driftchef på läkemedelsleverantören ApoEx, var två andra mötesdeltagare.

Andreas Svahn

Regionstyrelsens ordförande

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021