Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd i vardagen för personer med nedsatt hörsel

Publicerad: 2023-02-27 16:09

Världshörseldagen firas den 3 mars. Dagen bjuder på ett föreläsningsevent i Wilandersalen. Två av talarna, Åsa Skagerstrand och Camila Atienzo, kommer att föreläsa om olika stödfunktioner som finns i regionen och Örebro kommun för att hjälpa personer med nedsatt hörsel.

Bild på familj och porträttbild på Åsa Skagerstrand och Camila Azienzo. Region Örebro län på

Bild från höger: Åsa Skagerstrand och Camila Atienzo. Foto från höger: Elin Abelson, privat och GettyImages.

Personer med hörselnedsättning har möjlighet att få stöd på olika sätt för att få till en fungerande vardag.

– På Audiologiska kliniken utbildar vi dem som har uppdrag som hörselombud i äldreomsorgen i Örebro län. De får en utbildning under två dagar där man går igenom hur hörseln fungerar, vad som händer när man får hörselnedsättning och vilka konsekvenser det kan bli av att höra dåligt, berättar Åsa Skagerstrand, legitimerad audionom på Audiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset men hon forskar även och tillhör då Audiologiskt forskningscentrum.

Utbildningen innefattar även kunskap i hur hörapparater fungerar och hur man kan utföra enklare service exempelvis slangbyte eller batteribyte. De får också träning i att titta i öronen så de kan kontrollera så att en person inte har vaxpropp och därför inte hör.

– Den första utbildningen av hörselombud hölls för tjugo år sedan och vi har sedan dess hållit 10 utbildningar och utbildat över 100 hörselombud, säger Åsa Skagerstrand.

Syn- och hörselinstruktörer bidrar till framsteg

Inom Örebro kommun finns det syn- och hörselinstruktörer, deras arbetsuppgifter har vissa likheter med hörselombudens. En av kommunens två syn- och hörselinstruktör är Camila Atienzo sedan ett år tillbaka. Tidigare var hon kollega med Åsa på Audiologiska kliniken när hon jobbade där som legitimerad audionom.

– Vi arbetar med både syn- och hörselnedsättning inom kommunen. En syn-och hörselinstruktör erbjuder hjälp och stöd till personer som har en synnedsättning eller blivit blinda, även personer med hörselnedsättning eller dövblindhet, så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt, säger Camila Atienzo.

Vid behov informerar syn- och hörselinstruktören anhöriga och vårdpersonal om vad det innebär att leva med syn- och/eller hörselnedsättning och om hjälpmedel. De är även en kunskapsresurs för kollegor från andra verksamheter inom Örebro kommun när de behöver stöd och rådgivning kring anpassningar och frågor relaterade till syn och hörsel samt hjälpmedel.

– Vi samarbetar med Audiologiska kliniken samt Syncentralen och i de fall personerna vi hjälper, på grund av sjukdom eller annat, inte kan kontakta dessa mottagningar själva så hjälper vi dem med kontakten. Sedan årsskiftet samarbetar med vi med Audiologen för att utbilda hörselombud, säger hon.

Åsa Skagerstrand flikar in att hörselombuden kan liknas vid Audiologiska klinikens förlängda arm i samhället och inom äldreomsorgen. Camila Atienzo håller med och avslutar med att berätta att hon efter sin arbetsdag ofta har en känsla av att hon har världens bästa jobb.  

– Det absolut roligaste är att få hjälpa våra invånare och se framstegen i deras vardag. Det känns så fint att veta att våra insatser är så viktiga för dem, samtidigt som tacksamheten och drivkraften jag ser i de människorna jag träffar varje dag, är oerhört berikande och inspirerande för mig som människa och i min profession, säger Camila Atienzo.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 februari 2023