Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd till forskare hos Kliniskt forskningscentrum

Publicerad: 2024-02-25 12:43

Som forskare är det många bitar att hålla koll på utöver själva forskningen. För att underlätta forskningsprocessen kan forskare vända sig till Kliniskt forskningscentrum, KFC. ”Hos oss kan både nya och rutinerade forskare få stöd med ansökningar, planering och genomföra sina studier”, säger Elisabet Tina, verksamhetschef på Kliniskt forskningscentrum.

Provtagning

Provtagning. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Inom KFC finns en samordnad hantering av förfrågningar kring det forskningsstöd som erbjuds vid verksamheten. Istället för att kontakta flera enheter kan en ansökan om resursstöd fyllas i via ett elektroniskt formulär så samordnar medarbetare vid KFC ett fortsatt stöd utifrån förfrågan och hänvisar vidare till andra stödfunktioner vid behov.   

– Tanken är att det ska bli så lätt som möjligt för forskare att ta kontakt. Vårt mål är att erbjuda en sammanhållen process som täcker forskares behov från idé till en färdig produkt, säger Elisabet Tina.

Expertis inom många områden

KFC är en bred verksamhet med nio enheter som erbjuder stöd, resurser och infrastruktur för kliniska prövningar och akademiska studier.

En av medarbetarna är Robert Kruse som sedan tio år tillbaka arbetar inom verksamheten. Han är i grunden molekylärbiolog och har en adjungering vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

– Jag arbetar primärt forskningsstödjande för forskare inom regionen och universitet som behöver stöd kring molekylärbiologiska analyser och bioinformatiska analyser av främst RNA och proteinuttryck vid olika tillstånd och sjukdomar, säger Robert Kruse. 

Beroende på vad för studie som forskaren ska göra är det olika krav som måste uppfyllas.

– Vi hjälper bland annat till med monitorering för att säkerställa studiers kvalitet. Det är obligatoriskt för kliniska prövningar på läkemedel, men kan även ingå i kliniska studier. KFC erbjuder även stöd kring uppsättning och genomförande av olika experiment och rådgivning kring och resurser för statistik i större epidemiologiska studier, förklarar han. 

KFC erbjuder också forskningsstöd kring olika laborativa analyser.

– Vi besitter expertis kring metoder för att ta fram och analysera DNA, RNA, protein och små molekyler ur olika biologiska prover. Metoderna som erbjuds har en bredd för att kunna fånga upp analysbehov från ett stort antal olika forskningsprojekt med allt från visualisering till kvantifiering av olika analyser i vätskor, vävnad och celler, avslutar han. 

Kliniskt forskningscentrum

Är du nyfiken på vad KFC kan hjälpa dig med?

 

Elisabet Tina, KFC

Elisabet Tina, verksamhetschef på Kliniskt forskningscentrum. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Robert Kruse

Robert Kruse, molekylärbiolog. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 mars 2024