Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stödassistenter till LSS, vård, skola och omsorg

Publicerad: 2021-09-17 09:36

Fellingsbro folkhögskola har en ny, tvåårig utbildning till stödassisten. Deltagarna i första kullen är elva personer som har svenska som andraspråk och vill arbeta med människor. Jenny Molin, lärare och kursföreståndare, berättar hur utbildningen kom till.

En selfi på Jenny Molin med kursdeltagarna längre bak i klassrummet.

Jenny Molin och deltagarna på kursen till stödassistent.

Hur har ni jobbat med att ta fram utbildningen?

– När jag började arbeta som lärare på Fellingsbro folkhögskola, på den ettåriga utbildningen till personlig assistent, ville arbetslaget vidareutveckla kursen till en stödassistentutbildning, berättar Jenny Molin, kursföreståndare.

En längre och breddad kurs skulle göra kursdeltagarna mer anställningsbara och arbetslaget hade även fått signaler från arbetsgivarsidan om att behovet fanns. Jenny Molin har tidigare varit med och tillsammans med arbetsgivare tagit fram en uppdragsutbildning i yrkessvenska för samma målgrupp.

– Efter samtal med olika arbetsgivare, såväl privata som kommunala aktörer, såg vi att behovet av att förändra kursen låg rätt i tiden.

Varför är kursen till för personer med svenska som andraspråk?

– Personer med svenska som andraspråk erbjuds ofta snabbspår, korta kurser för att de snabbt ska komma i arbete. Vi ville lägga utbildningen på två år så att kursdeltagarna får goda kunskaper i svenska och samhällskunskap och hinner träna så att de får den kvaliteten vi vill ha. Kommunerna sa också att en ettårig utbildning är för kort för att få en tillsvidaretjänst inom skola eller omsorg.

Jenny Molin tycker att olika kulturer berikar både dem som går kursen och de som jobbar på som skolan.

– Alla våra kursdeltagare har arbetslivserfarenhet inom området, men de har inte utbildning för att få tillsvidareanställning. Kommunerna betonade att deras timanställda ofta är duktiga på bemötande och omvårdnad, men att de brister i kunskaper när det gäller att dokumentera och överföra information på svenska. Det ska vi träna jättemycket på, lovar Jenny Molin.

Vad är nytt i kursen?

Nu har utbildningen ett breddat kursutbud på gymnasienivå. Det innebär att kursdeltagarna kan validera sin utbildning eller komplettera den med andra gymnasieämnen.

– Vill du bli barnskötare saknas bara två, tre gymnasiekurser för att få den behörigheten. Vår kurs innehåller omvårdnad från vaggan till graven, du får kunskaper grupprocesser och konflikthantering, psykologi och etik men även samhällskunskap, lag o rätt och ledarskap.

Efter två år på Fellingsbro folkhögskola har deltagarna den kunskap och kompetens som behövs inom många olika verksamheter som LSS, äldreomsorg, skola, förskola eller HVB-hem.

 

Region Örebro län är huvudman för Fellingsbro folkhögskola.

Läs gärna intervjuer med kursdeltagarna på na.se (kräver inloggning)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023