Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stora skillnader i ärftlighet för våra vanligaste ryggsjukdomar

Publicerad: 2024-04-23 15:53

Operation för spinal stenos eller diskbråck är de vanligaste ryggoperationerna i Sverige. I båda fallen är det nerver som har kommit i kläm i ryggen. Det finns stora skillnader i ärftlighet mellan dessa sjukdomar. Det visar ny forskning från Region Örebro län och Örebro universitet.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images.

I studien har forskarna använt svenska tvillingregistret för att identifiera tvillingpar i svenska ryggregistret som opererats för spinal stenos eller diskbråck. Genom att jämföra enäggstvillingar som har identisk genuppsättning med tvåäggstvillingar som i genomsnitt har 50 procent identiska gener kan man dra slutsatser om ärftlighet.

– När man träffar patienter inför diskbråcksoperationer är det inte ovanligt att patienterna berättar om släktingar med ryggbesvär. Vi blev därför överraskade av den låga andelen tvillingpar där båda individerna hade opererats för diskbråck, säger överläkare Anders Joelson, inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi på Universitetssjukhuset Örebro samt huvudansvarig för forskningen.

Ärftligheten större vid spinal stenos

Studien visade att det var få enäggstvillingspar där båda individerna hade opererats för diskbråck medan andelen var högre för de som hade opererats för spinal stenos. Det betyder att ärftliga faktorer kan vara viktiga vid utveckling av operationskrävande spinal stenos medan ärftliga faktorer inte är lika viktiga vid operationskrävande diskbråck.

– Vår forskning kanske inte leder till åtgärder för att förebygga operation för spinal stenos men kunskapen kan användas till att informera om att det finns en ärftlig komponent vid spinal stenos och att det kan vara bra att anpassa sin livsstil för att i största möjliga mån undvika sjukdomar, som till exempel diabetes, som ökar risken för komplikationer vid en eventuell framtida ryggoperation, avslutar Anders Joelson.

Faktaruta

Spinal stenos

  • Spinal stenos är en ryggsjukdom där åldersförändringar minskar utrymmet för nervstrukturerna i ryggmärgskanalen vilket leder till gångsvårigheter.
  • Enligt svenska ryggregistret opererades 4061 patienter för spinala stenoser i Sverige under 2021.
  • Spinal stenos drabbar framför allt personer i 70-årsåldern.
  • Ungefär 30 procent av patienterna med spinal stenos förbättras utan operation.

Diskbråck

  • Vid diskbråck buktar en disk och komprimerar nervstrukturer vilket kan ge svår bensmärta.
  • Enligt svenska ryggregistret opererades 2194 personer för diskbråck i Sverige 2021.
  • Diskbråck är vanligast i 40-årsåldern. De flesta diskbråck läker inom ett år.

Studien är publicerad i The Journal of Bone and Joint Surgery.

 

Anders Joelson

Forskaren Anders Joelson. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2024