Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Substansen psilocybin ska testas mot depression hos cancerpatienter

Publicerad: 2023-01-17 16:23

Depression och cancer skapar mycket lidande i världen. Forskaren Axel Nordenskjöld på Enheten för hjärnstimulering vid Universitetssjukhuset Örebro kommer att medverka i en studie som ska undersöka om substansen psilocybin kan minska depressionssymtom hos patienter som behandlats för cancer. För studien, som leds av Johan Lundberg i Region Stockholm, har Vetenskapsrådet beviljat ett anslag på närmare 20 miljoner kronor.

Axel Nordenskjöld, överläkare på Enheten för hjärnstimulering.

Axel Nordenskjöld, överläkare på Enheten för hjärnstimulering. Foto: Elin Abelson.

Psilocybin är en hallucinogen substans som påverkar hjärnan. Det är ett ämne som finns i vissa svampar. Redan på 1970-talet gjordes det forskning på substansen men sen förbjöds den internationellt när det började uppkomma ett missbruk.

– Tyvärr förbjöds även den pågående forskningen och den kliniska användningen. Nu har en första studie gjorts i Sverige och den håller på att avslutas i Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet också ledd av professor Johan Lundberg. Där har patienter med depression studerats, säger Axel Nordenskjöld, överläkare på Enheten för hjärnstimulering.

I den aktuella studien kommer cancerpatienter från Region Stockholm, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen och Region Örebro län att kunna delta. På  Universitetssjukhuset Örebro medverkar Axel Nordenskjöld och Ann Charlotte Dreifaldt, överläkare inom verksamhetsområde onkologi.

– I Örebro kommer vi att rekrytera 25 patienter på onkologmottagningen av totalt 100 deltagare. Det psykosociala team som jobbar där kommer att erbjuda patienter som har depressiva symptom att delta i studien, berättar Axel Nordenskjöld.

En tablett per deltagare

Deltagarna kommer att erbjudas en enstaka dos av psilocybin i tablettform. Det är unikt vid depressionsbehandling att en enstaka dos medicin kan behandla en depressionsepisod. Axel Nordenskjöld har önskemål om att  få tillgång till ett rum som ska inredas trivsamt enligt särskilda riktlinjer, eftersom upplevelsen tros vara en viktig del av behandlingen. Under ruset, som pågår under cirka 6 timmar, kommer patienterna ha noggrann övervakning av två behandlare på Enheten för hjärnstimulering.

– Det kommer att vara ett förberedande besök med behandlare och de kommer att vara närvarande under ruset och sen även göra en uppföljning. Substansen förstärker sinnesintryck men hur upplevelsen blir är väldigt olika, säger han.

Patienter i studien kommer också att genomgå PET- och MR-kameraundersökning samt en EEG-undersökning kommer göras för att mäta hjärnans aktivitet.

– Det vi hoppas uppnå med studien är att i första hand få en uppfattning om psilocybin ger effekt mot depressiva symtom efter sex veckor bland patienter med depression som behandlats för cancer. I andra hand att förstå mer av patienternas upplevelser, de bakomliggande biologiska effekterna och skapa hypoteser om tänkbara biomarkörer som kan förutsäga effekt av behandlingen, avslutar han.

Om den här studien får positiva resultat kan det bli aktuellt att göra en större studie som bekräftar effekt och säkerhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2023