Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svårast sjuka i depression gynnas mer av elbehandling

Publicerad: 2022-02-23 09:25

Depression är en vanlig sjukdom som orsakar stort lidande. Studier inom Region Örebro län visar att de patienter som var allra svårast sjuka i sin depression gynnades mer av elbehandling än de mindre sjuka patienterna. ”Vi såg också att de patienter som fick litium som läkemedel efter sin behandling klarade sig bättre”, säger forskaren Ole Brus.

Depression orsakar stort lidande.

Depression orsakar stort lidande. Foto: Elin Abelson.

De äldre patienterna fick ofta god effekt av sin behandling och mer sällan minnesbiverkningar.

– Det finns idag flera sätt att behandla depression och i särskilt svåra fall kan elbehandling användas. Det har därför varit viktigt att kartlägga hur bäst effekt ska nås för patienterna. I min forskning har jag undersökt hur vi kan behandla deprimerade patienter med elbehandling på ett sätt som ger så god effekt som möjligt och samtidigt minskar risken för minnesbieffekter, säger Ole Brus, statistiker på Klinisk epidemiologi och biostatistik och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Behandling behöver avgöras individuellt

Elbehandling ges genom att sätta elektroder på en patients huvud, söva patienten och därefter leda en svag ström genom elektroderna. Behandlingen är effektiv, men inte för alla patienter.

– Vissa patienter drabbas av minnesproblem där de inte minns vad som hänt i samband med behandlingen. Det är viktigt att få så god effekt av behandlingen och så låg risk för biverkningar som möjligt. Studierna visade att de patienter som efter sin elbehandling fick behandling med antipsykosmedicin, vilket är vanligt, inte hade en bättre prognos än de som inte fick medicinen, säger han.

Hur de patienter som inte blir hjälpta av elbehandling behöver behandlas avgörs individuellt för varje patient. För att förebygga förnyad depression finns det en rad behandlingar, såsom antidepressiva läkemedel och fortsättningsbehandling där patienten behandlas med elbehandling mer sällan.

Ole Brus, Region Örebro län 2022 800 448.jpg

 Forskaren Ole Brus.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022