Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svenska kammarorkesterns musik till länets alla nyfödda barn

Publicerad: 2022-10-26 13:20

Att spela upp en skiva med ord och musik kan vara värdefullt när nyfödda barn ska knyta an till sina föräldrar likaväl som det kan stimulera barnens språkutveckling. Det menar kulturnämnden som i dag beslutade att ge Länsmusiken 121 500 kronor i bidrag för att sprida Svenska Kammarorkesterns musik till nyfödda i länet.

Händer bildar ett hjärta runt en nyfödds fötter.

Svenska Kammarorkestern har spelat in musik för att bidra till barns utveckling vad gäller språkutveckling och anknytning. Under det gångna året har en första upplaga av deras musik spridits till länets alla nyfödda via barnmorskemottagningarna.

- Vår förhoppning är att musiken från Svenska Kammarorkestern ska uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnens närhet att sjunga, prata och rimma tillsammans med dem för att på så sätt stimulera språkutvecklingen på ett bra sätt, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Musiken, som utgörs av kända visor som exempelvis Blinka lilla stjärna och Imse vimse spindel men också av nykomponerad musik och nyskrivna texter framtagna exklusivt för detta, finns på en CD-skiva som kompletteras med en gåvobok. Den första utgåvan har tagit slut och när fortsättningen nu planeras är tanken att 4 000 skivor ska distribueras under nästa år vilket motsvarar antalet barn som förväntas komma till världen.

- Projektet gör det möjligt att nå ut med musik och sånger av hög konstnärlig kvalitet till barn och deras föräldrar oavsett kön, bostadsort, etnisk bakgrund och socioekonomisk status, säger Torbjörn Ahlin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023