Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svenskt Ambulansflyg besökte Region Örebro län och Örebro Airport

Publicerad: 2021-11-08 15:38

Måndagen den 8 november landade ett flygplan från Svenskt Ambulansflyg på Örebro Airport. Flygplanet är ett av de totalt sex plan som kommer att utgöra Sveriges regioners eget ambulansflyg.

Inom ramen för Svenskt Ambulansflyg samverkar Sveriges 21 regioner för att ge invånarna en likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt under årets alla dagar.

Svenskt ambulansflyg

- Samtliga regioner i Sverige har behov av en fungerande nationell organisation för ambulansflyg så att alla patienter, oavsett bostadsort, kan förvänta sig snabba och smidiga transporter även om avstånden är långa. Den specialiserade vården kommer närmare patienten vilket kommer alla regioner till glädje men för oss som universitetssjukhusregion är det extra viktigt att planen börjar flyga, säger Andreas Svahn (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

Svenskt Ambulansflyg startar just nu upp sin verksamhet vid Umeå Airport och i februari år 2022 följer uppstart av verksamheterna vid Arlanda utanför Stockholm och Landvetter utanför Göteborg.

– Det här är ett lyft för svensk sjukvård. På utsidan ser det ut som ett ordinärt plan men inuti är det fyllt med en spetsteknik och en medicinteknik som ger en väldigt hög patientsäkerhet. Svenskt Ambulansflyg ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla svensk sjukvård, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.

Andreas Svahn bredvid ett ambulansflygplan

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Planets rymliga kabin är utrustad likt en intensivvårdssal med syrgas, vakuum och luft inbyggt i panelerna. En flexibel inredning möjliggör en variation med en eller tre bårar alternativt enbart sittande passagerare för till exempel en transport av specialister när patienten inte klarar en förflyttning. En innovation är den elektriska bårlyften där patient med medicinteknisk utrustning lyfts ombord i en sammanhållen enhet vilket bidrar till både säkerhet för patienten och en tryggare arbetsmiljö. En kort landnings- och startsträcka och bra förmåga att landa när sikten är försämrad ger en hög tillgänglighet.

Ambulansflyg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2021