Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ta sticket – var med och utrota livmoderhalscancer

Publicerad: 2024-04-08 09:45

Kvinnor födda 1994-1999 i Örebro län erbjuds att gratis vaccinera sig mot HPV, det virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Målet är att utrota livmoderhalscancer.

Lovisa Bergengren överläkare på Obstetrik och gynekologi  på USÖ

Lovisa Bergengren, överläkare verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

HPV (humant papillomvirus) är ett vanligt sexuellt överförbart virus som kan ge cellförändringar som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer.

Fler behöver vaccineras

Sedan 2012 har flickor i Sverige erbjudits vaccin mot HPV i skolvaccinationsprogrammet och sedan 2020 ingår även pojkar.

I Sverige är dock för få kvinnor födda 1994–1999 vaccinerade mot HPV för att spridningen ska kunna stoppas. 

– Erbjudandet att gratis vaccinera sig mot HPV gäller även personer i målgruppen som tidigare är vaccinerad mot HPV. Det är för att det nyaste vaccinet ger ett bredare skydd än tidigare vaccin, förklarar Lovisa Bergengren, överläkare verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

Genom att vaccinera dig eller uppmuntra någon i din närhet som ingår i den här kategorin bidrar du till att vi kan utrota livmoderhalscancer.

Hur får jag vaccinet?

Kom och vaccinera dig när du får din cellprovskallelse. I kampanjen ”ta sticket” erbjuds kvinnor födda 1994–1999 cellprovtagning och gratis vaccination mot HPV samtidigt.

Om du inte har fått en kallelse än kommer du att få det under 2024.

Har du varit på cellprovtagning nyligen men inte tagit vaccinet? Då kan du höra av dig till din vårdcentral.

Du får sprutan på utsidan av överarmen. Det kan sticka till och svida, precis som andra sprutor. Känner du dig orolig eller är rädd för nålstick kan du läsa mer här.

Vill undersöka eventuell minskning

Samtidigt görs en nationell studie som initieras av forskare från Karolinska institutet där regionalt cancercentrum är med och stöder studien. Studien pågår i Sveriges alla regioner med syftet att undersöka om organiserad vaccination och cellprovtagning mot HPV kan utrota HPV och livmoderhalscancer när tillräckligt många i befolkningen blir immuna. Det är samma vaccin och provtagning för HPV som redan används rutinmässigt, studien undersöker om HPV försvinner om vaccinet och provtagningen erbjuds systematiskt.

Läs mer om vaccinationskampanjen "Ta sticket" på hpvcenter.se

Läs mer om vaccination mot HPV

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2024