Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tandsköterskor kompetensutvecklas och får mer ansvar

Publicerad: 2023-10-11 13:27

Resursbristen är stor inom Folktandvården. Men klinikerna i Kumla och Laxå har testat en ny arbetsmodell och kompetensutvecklat tandsköterskorna som har fått ta större ansvar. Resultatet: Kortare köer för patienterna och en bättre ekonomi. – Det är väldigt roligt och utvecklande, säger tandsköterskan Catrin Windh.

En kvinna som är tandsköterska står i ett behandlingsrum.

Catrin Windh, tandsköterska på Folktandvården i Kumla.

Utvecklingsprojektet, som inleddes i mars 2022, kallas för Soloteam och innebär att tandsköterskorna jobbar ensamma på rummet men även i team i de fall då tandläkarkompetens behövs.

Helin Ardil, verksamhetschef på Folktandvården i Kumla och Laxå, berättar att resursbristen på tandläkare har varit extra påtaglig för enheten från period till period under senaste decenniet.

– Resursbristen har uppkommit i princip vartannat år. Vi rekryterar, det blir stabilt och året därefter rör folk på sig och då får vi brist på tandläkare igen. Det är framför allt tandläkare som utför det mesta av  patientbehandlingarna och utan tandläkarkompetens kan en tandvårdsklinik inte bedrivas, säger hon.

Sedan många år tillbaka har Folktandvården något som kallas för samarbetspass som har varit baserat på tandläkare och tandhygienister. I Soloteamprojektet har i stället tandsköterskorna kompetensutvecklats och får ta större ansvar för att kunna göra mer på patienterna.

– Med tanke på att det är en otrolig brist på tandhygienister i hela landet så ville vi få loss dem från de här  samarbetspassen och låta dem jobba med det som de är utbildade för i stället, säger Helin Ardil.

I regionen utbildas tandsköterskor vilket sällan har inneburit brist på tandsköterskor. Tandsköterskor är dessutom den yrkeskategori som det är minst omsättning på. Genom att fortsatt ta emot patienter trots tandläkarbrist har tandsköterskor kompetensutvecklats med intern utbildning i exempelvis fyllningskurs, digitala scanningar, konventionella avtryckstagningar och lokal anestesi.

– Då har vi tänkt att vi kan göra tandsköterskor mer trygga i de arbetsuppgifter som det går att delegera ut. De delegerade arbetsuppgifterna är i linje med Socialstyrelsens och regionens riktlinjer, säger Helin Ardil och fortsätter:

– De får vara med i patientbehandlingarna på ett annat sätt, det blir en mycket mer varierad arbetsdag för tandsköterskorna.

Tandläkaren gör insatser där det verkligen behövs tandläkarkompetens, vilket innebär att samtliga yrkeskategorier, liksom tandsköterskor och tandhygienister får jobba på sin yttersta kompetens.

– Tandläkaren är flexibel och jobbar skiftande på tre olika rum där tandsköterskorna har patienten i stolen hela tiden, säger Helin Ardil.

Kommunikationen blir därför extra viktig.

– Det förutsätter också att man som tandläkare är flexibel, att man tycker det är kul att jobba varierat och kan delegera arbetsuppgifter till kollegor. Tillit till varandra och god kommunikation är otroligt viktigt för att det ska funka, säger Helin Ardil.

Tandsköterskan Catrin Windh ser positivt på den nya arbetsmodellen.

– Det är väldigt utvecklande. Dessutom blir det inte så enformigt, säger hon och fortsätter:

– Det är också väldigt roligt med all uppskattning vi får från patienterna. De är väldigt tacksamma över att vi hinner göra så mycket.

En annan viktig aspekt i det hela är ekonomin.

– Succesivt har vi sett att det har blivit en stabilisering i ekonomin. Den är stabil och vi ser en bra trend. Jag ska inte säga att det enbart beror på Soloteamet, men det har ju möjliggjort att tandhygienister kan träffa fler vuxna patienter till exempel, säger Helin Ardil.

Planen är nu att fortsätta med den nya modellen.

– Vi ska fortsätta med det här arbetssättet i ett nytt tidbokningssystem från december som kommer underlätta och effektivisera ännu mer för oss, säger Helin Ardil.

Text och foto: Oskar Schriever-Abeln

Porträttbild: Helin Ardil, verksamhetschef.

Helin Ardil, verksamhetschef.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 oktober 2023