Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Teknik kan hjälpa studenter att förbereda sig inför verksamhetsförlagd utbildning

Publicerad: 2021-12-17 10:21

Under utbildningen för att bli sjuksköterska eller läkare ingår verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. Det finns olika tekniska lösningar som skulle kunna hjälpa studenterna att få ut mer av sin kliniska praktik. För att undersöka hur behoven ser ut bland studenterna inför sin VFU har Vinnova delat ut 2 miljoner kronor till ett projekt som drivs av Örebro universitet och Region Örebro län.

Forskarna Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län, och Malin Prenkert, Örebro universitet.

Forskarna Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län, och Malin Prenkert, Örebro universitet.

– VFU är centralt för utbildningar inom medicin, vård och hälsa. Vi vill att studenterna ska få maximalt utbyte av sina placeringar inom hälso- och sjukvården, säger Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef på Utbildningscentrum.

Genom detta projekt hoppas gruppen få fram mer träffsäker kunskap om det finns särskilda upplevda svårigheter hos studenterna och var extra insatser behöver förläggas. Första steget blir att genomföra en behovsanalys.

– Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi vill vara i frontlinjen att använda innovativ teknik på ett relevant sätt. Därför behöver vi även hitta sätt att samverka mellan lärosäte, vårdverksamhet och teknikföretag, säger Malin Prenkert, projektledare och proprefekt på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Innovativ teknik

På Örebro universitet finns kompetens och utrustning för att återspegla olika miljöer med hjälp av digital teknik. Potential finns för att skapa virtuella patientmöten och inblick i olika kliniska miljöer. Det finns också möjlighet att tillämpa det med enklare utrustning på exempelvis de kliniska träningscentra som finns på olika campus och sjukhus.

– Vi har sett att studenter kan vara osäkra på sin förmåga i olika kliniska kompetenser och ibland tillbringas mycket tid i klinikplaceringar till att orientera sig i till exempel sjukhusmiljön. Vi tror att kunskapen från detta projekt kan bidra till att studenter får en kortare startsträcka in till den kliniska praktiken och kan ta vara på möjligheter till lärande, berättar Ann-Kristin Rönnberg.

Projektet kommer att påbörjas i januari och pågå till oktober året efter. Efter att behoven har kartlagts genom intervjuer med studenter och VFU-aktörer kommer olika näringslivsaktörer att knytas till projektet.

– Vi tänker att VR-utvecklare och e-learningaktörer är intressanta. Då kommer vi att sitta ner med olika teknikföretag och diskutera intressanta tekniska lösningar, avslutar Malin Prenkert.

Projektgruppen

I projektet ingår från Örebro universitet - Malin Prenkert, projektledare och proprefekt på Institutionen för hälsovetenskaper, Samuel Edelbring, vicedekan, och Jacob Ehnfors, Samverkansenhetens chef. Från Region Örebro län medverkar Ann-Kristin Rönnberg, Utbildningscentrums verksamhetschef. 

Örebro universitet är koordinator för projektet och huvudsökande till Vinnova.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022