Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bara positivt att säga tre månader efter akutmottagningens förändring - Tillgänglighet till akut vård viktig del i den nära vården

Publicerad: 2022-04-11 11:47

Från den 17 januari kan invånarna vända sig dygnet runt till akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett för bedömning av akuta besvär även inom ortopedi och kirurgi. Det har mottagits med glädje av patienterna, som nu åter kan känna sig trygga i att få hjälp på hemmaplan.

”Självklart har det blivit bättre. Den här förändringen behövdes för att förbättra patientsäkerheten och för att medborgarna ska känna sig trygga”, säger Stefan Branth, medicinskt ansvarig läkare på akutmottagningen.

Bara positiva reaktioner

Avdelningschef Hillevi Valkeinen instämmer. Att det nu går att få hjälp nattetid såväl med medicinska som kirurgiska och ortopediska akuta besvär som inte kan vänta är uppskattat.

”Självklart har det blivit bättre med ytterligare en jourlinje dygnet runt” säger hon som direkt såg en ökning av besöken nattetid.

Även bland personalen är tongångarna positiva. Med två läkare på plats försvann en del logistikproblem som man upplevde innan då man en tid bara hade en läkare nattetid.

Ett resultat av god samverkan

Att två läkare nu bemannar akutmottagningen varje natt, borgar för ökad patientsäkerhet. Bemanningen löses gemensamt av medicin-, ortopedi- och kirurgverksamheterna på sjukhuset.

”Vi hade goda rutiner och samverkan redan innan förändringen och som vi fortsätter att arbeta vidare med” säger Hillevi Valkeinen.

Viktig del av den nära vården

Lena Adolfsson, områdeschef nära vård i Region Örebro län, gläds också över utfallet.

”Det känns bra att vi klarar uppdraget som vi fick av politiken, och gör det möjligt för alla patienter i norra länsdelen att söka vård som behöver ett snabbt omhändertagande på akutmottagningen i Lindesberg även nattetid. Akutmottagningen är en viktig del av den nära vården, och då är det betydelsefullt och en trygghet för våra invånare att vården finns tillgänglig på ett bra sätt dygnets alla timmar” säger Lena Adolfsson.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2022