Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tre av fyra vill byta till cykel efter universitetets prova på-kampanj

Publicerad: 2022-10-13 08:00

73 procent av dem som fick testa elcykel gratis i två veckor har eller ska ändra sina resvanor och ta cykeln i stället för bilen. Detta tack vare en prova-på-kampanj för anställda och studenter vid Örebro universitet.

Två personer går med var sin cykel på Örebro universitets campus

 

- Det är viktigt att våra cirka 16 000 studenter och 1 700 medarbetare kan ta sig till studier och arbete på ett enkelt, billigt och miljövänligt sätt, säger Katarina Bååth, enhetschef vid Örebro universitetet.   

Under läsåret 2021–2022 erbjöd Örebro universitet anställda och studenter att låna en elcykel gratis i två veckor. De som fick chansen att prova elcykel var personer som uppgav i ansökan att de gör sina flesta resor till och från universitetet med bil.

Snabbt och smidigt

Av dem som testade elcykel var 97 procent nöjda med testperioden, enligt den enkät som deltagarna fick fylla i efteråt. På frågan om vad de största fördelarna med elcykel angav de många att den är bekväm, smidig och snabb. Andra fördelar som lyftes fram i enkäten är att elcykeln är miljövänlig och billig i drift.

Det testcyklisterna upplever som en utmaning med elcykeln är att den är dyr att köpa, stöldrisken är stor och att batteriet kan vara tungt att bära runt på.

Majoriteten ändrar sina resvanor

73 procent uppgav dessutom att de har ändrat sina resvanor eller står i begrepp att göra det. Resterande svarade att de funderar på att ändra sina resvanor och cykla mer.

- Det är roligt att hela 97 procent av de som fick möjligheten att testa elcykel var nöjda och att många ville fortsätta att köra både elcykel och vanlig cykel. Speciellt för studenter är tillgängligheten till campus med billiga transportmedel viktig, säger Katarina Bååth.

I snitt cyklade de 81 testcyklisterna 74 kilometer per person under testperioden. Skulle de alla fortsätta cykla i samma omfattning ger det en koldioxidbesparing på 20 ton per år – motsvarande tre varv runt jorden med bil.                                                      

Riktade sig till bilpendlare

Elcykelkampanjen på Örebro universitet pågick under hösten 2021 och våren 2022, i åtta perioder. Kampanjen innebar att anställda och studenter som vanligtvis bilpendlar fick låna en elcykel gratis under två veckor. Totalt 81 personer testade elcykel och av dem var 62 procent kvinnor och 38 procent män samt 57 procent anställda och 43 procent studenter.

Syftet med kampanjen var att få testcyklisterna att övergå till elcykel vid sina dagliga resor i stället för att ta bilen. När testcyklisterna lämnade tillbaka cyklarna fick de fylla i en kort utvärderingsenkät och berätta om sina erfarenheter.

En del av något större

Kampanjen är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan, som drivs av Region Örebro län. Projektet jobbar med olika insatser för att öka det hållbara resandet i östra Mellansverige. Rena resan får stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. I Örebro län delfinansieras projektet även av Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Karlskoga kommun och Kumla kommun.

Fakta

  • Cyklisternas färdväg till universitetet var i snitt 7 km.
  • Cyklisternas uppskattning gav en genomsnittlig sträcka på 74 km per person under testperioden – en sträcka som de annars hade åkt med bil. Det innebär en koldioxidbesparing på 11 kg koldioxid per person.
  • 73 procent sa att de skulle fortsätta att cykla efter testperioden, vilket innebär en koldioxidbesparing på cirka 430 kg koldioxid per person och år om de är heltid på universitetet och i dag tar bilen.
  • Det totala resultatet blir en koldioxidbesparing på cirka 20 ton koldioxid per år, vilket motsvarar över tre varv runt jorden med bil.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023