Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tre nya studierektorer som vill stärka klinisk utbildning

Publicerad: 2023-09-21 16:51

Utbildningscentrum har tre nya övergripande studierektorer. Ny studierektor för medicinska vårdadministratörerna är Anett Larsson. ”Jag tycker att det är otroligt viktigt att studenterna kommer ut och gör sina praktikperioder inom Region Örebro län. Det leder till att regionen kan attrahera arbetskraft och motverka kompetensbrist genom att utbilda personer in i yrket”, berättar hon.

Tre nya studierektorer

Anett Larsson, Anna Gandhi och Torbjörn Södergren. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Anett Larssons roll innebär att vara en länk mellan yrkeshögskolan och regionen som erbjuder praktikplatser.

– Jag kommer bland annat att arbeta med att se till att det finns platser för studenterna att vara på när de ska gå ut på sina praktikperioder. Jag har en nära samverkan med  yrkeshögskolan och kan vara med och påverka till viss del kring utbildningen. Jag representerar min arbetsgivare och är en länk mellan regionen och skolan, säger Anett Larsson.

Hon ser utmaningar i att skapa förutsättningar för både verksamheter och studenter. Ett bra samarbete mellan båda parterna främjar alla involverade.

– Utbildningsuppdraget behöver vara en självklar del av vår verksamhet. Det behöver ges förutsättningar i form av tid och handledarutbildning för att känna att man har bra förutsättningar att ta emot studenter, säger hon.

Intressanta utmaningar och förändringar

Torbjörn Södergren har sedan den 1 september arbetat halvtid som övergripande ST-studierektor från område specialiserad vård. Resterande tid är han överläkare inom Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

– Jag är ett stöd åt verksamheternas klinikstudierektorer och bidrar till att de har de förutsättningar det uppdraget kräver. Utöver detta kommer jag att anordna och utveckla de utbildningar som vi erbjuder ST-läkare och deras handledare, säger han. 

Det är inte första gången som Torbjörn Södergren arbetar med utbildningsfrågor. Det är något som han har engagerat sig i under sina 30 år som läkare.

– Det har varit mer praktiskt än övergripande men jag brukar alltid tänka ”Man lär så länge man har elever”, förklarar han.

En lika stor som intressant utmaning han har framför sig är att vara delaktig i utbildningscentrums arbete med att successivt avveckla AT och i ökande omfattning införa den nya  ST-tjänsten som innehåller bastjänstgöring, BT. Målsättningen är erbjuda utbildningstjänster av hög kvalitet för läkare i vårt län. 

Vill fortsätta utveckla utbildningen

Distriktsläkaren Anna Gandhi är ny övergripande studierektor från område nära vård. Hon arbetar, precis som Torbjörn, med övergripande utbildningsfrågor som berör ST-läkare i regionen, organiserar regionövergripande utbildningar och samarbetar med klinikstudierektorer i primärvården.

– Jag ser fram mot att kunna hjälpa till med att utveckla utbildningen för regionens ST- och BT-läkare, säger Anna Gandhi.

Vad betyder förkortningarna?

  • AT – Allmäntjänstgöring för läkare
  • BT – Bastjänstgöring för läkare
  • ST – Specialiseringstjänstgöring för läkare  

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 oktober 2023