Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Trots facklig blockad – sök vård om du behöver

Publicerad: 2024-04-25 16:00

Vårdförbundets blockad är nu ett faktum och inom hälso- och sjukvården arbetar vi för att påverkan ska bli så liten som möjligt för dig som invånare och patient. Men det kan ändå innebära att planerade besök och icke akuta operationer ställs in med kort framförhållning.

Undersökning, Kopparbergs vårdcentral.

– Vi bedömer att en blockad kommer att ge mycket extra arbete för våra chefer då vi måste se över och vidta nödvändiga åtgärder för att kunna säkra patientsäkerheten, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fortsätt söka vård och kom på dina planerade besök

Den som har behov av vård ska fortsätta att kontakta vården som vanligt. Som patient ska du komma på dina planerade besök och operationer om ingen annan information ges. Vi kommer att kontakta dig om det blir någon ändring. 

Många yrkesgrupper inom vården berörs

De som berörs av blockaden är medlemmar i Vårdförbundet som till exempel barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor samt specialister inom dessa grupper. 

Blockaden gäller från och med torsdagen den 25 april kl. 16.00 och fram tills dess att parterna är överens om ett nytt avtal.

Region Örebro läns webbplats hålls uppdaterad med information om blockaden och påverkan på vården.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2024