Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tufft läge för Folktandvården

Publicerad: 2023-11-24 10:47

För Folktandvården gäller det att minska kostnaderna – och samtidigt öka intäkterna. – Det är ett allvarligt ekonomiskt läge även för oss, säger Idakajsa Sand, folktandvårdsdirektör.

Idakajsa sand

Idakajsa Sand, folktandvårdsdirektör.

Folktand­vårdens periodrapport från den 1 januari till den 30 september i år visade på ett resultat på minus 30 miljoner kronor.

De bokade tiderna och antalet behandlingsåtgärder ökade i jämförelse med samma period föregående år. För allmäntandvårdens del har dock ökningen främst skett inom barntandvård. Vuxentandvården har i stället minskat. Det innebär att intäkterna inte har ökat i samma takt som kostnaderna.

– Men i september månad har även vuxentandvården ökat, så jag hoppas att det är ett trendbrott och inte bara en tillfällighet. Vi ser att vi måste frigöra mer tid för vuxna betalande patienter. Det handlar både om ekonomi men också om tillgänglighet – att vi ska kunna vara en tandvårdsaktör som är tillgänglig för dem som bor här, säger Idakajsa Sand och fortsätter:

– Om vi kan arbeta smartare, samarbeta bättre och att fler yrkeskategorier jobbar på toppen av sin kompetens hela tiden så kommer vi att kunna frigöra tid även för vuxna betalande patienter i större utsträckning.

Under nästa år kommer priserna för betalande vuxna att höjas med tio procent.

– Det kanske är det som folk kommer känna allra tydligast. Många tycker redan nu att det är dyrt att gå till tandvården. Det är klart att det kommer märkas, säger Idakajsa Sand.

För att minska de interna kostnaderna är telefontider något som kan komma att förändras.

– Vi vill använda den personal vi har så mycket som möjligt i patientbehandling för att vi tänker att det är där man gör störst nytta. Men då kan det bli på bekostnad av tiderna på telefon.
Idakajsa Sand säger att hon förstår att människor kan bli oroliga.
– Vi jobbar hela tiden för att vara så tillgängliga som möjligt och att använda vår arbetstid på bästa möjliga sätt. Men det kan kanske innebära att man får lite längre att åka om man ska göra en specifik behandling. Det är i så fall för att fler ska få möjligheten att få tandvård. Vi vill att det ska sparas på rätt saker, säger hon.

Det allvarliga ekonomiska läget kommer att kännas.

– Vi jobbar i första hand med att se över våra interna processer. Men i den situation som vi är i nu så kommer vi inte att klara det utan att det också märks. Man kommer att märka av det, men att det är av goda intentioner.

För Folktandvården är det av yttersta vikt att fortsätta prioritera barn- och ungdomstandvård.

– Vi behöver hålla en oerhört hög nivå, de barn som föds nu kommer förmodligen att leva tills de är hundra år och kommer förhoppningsvis att ha sina tänder lika länge.Börjar vi slarva med det så kommer det att få konsekvenser. Det vill vi inte. Det är oerhört viktigt med en frisk mun, säger Idakajsa Sand.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2023