Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkare i Europa ändrar rekommendationer efter forskningsresultat i regionen

Publicerad: 2023-09-05 09:21

I samband med Europeiska kardiologföreningens (ESC) årliga kongress i augusti i år fattades beslut om ändrade rekommendationer för behandling av patienter som drabbats av hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp. Ändringen baseras på en studie som både initierats och drivits av Ole Fröbert, professor och överläkare inom verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro

Ole Fröbert i trappa

Ole Fröbert, professor och överläkare inom verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro

Studien IAMI visar att risken att dö efter hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp minskar om patienten ges influensavaccin i anslutning till vårdtiden.

– Vår forskning visar att influensavaccination inom tre dygn minskar risken för dödsfall med 41 procent påföljande år, säger Ole Fröbert. Vi har kvitto på att det räddar liv.

Forskningen har lett till att riktlinjerna ändrats i flera regioner i landet, däribland Region Örebro län, och att patienter som vårdats för hjärtinfarkt under influensasäsongen alltid får en influensaspruta efteråt.

Nu går alltså ESC ut med starka rekommendationer att följa samma behandlingsprincip i resten av Europa.

– ESC är en av världens mest tunga professionella föreningar, menar Stella Cizinsky, verksamhetschef på hjärt-lungmedicin på USÖ där forskningen genomförts. Att vara med i dessa sammanhang är stort och Ole och alla övriga som arbetat med forskningen vid vår klinik har all anledning att vara mycket stolta.

Idag är influensavaccinering utanför säsong inte tillåten. Forskarkollegan Sara Cajander och Ole Fröbert har dock tilldelats medel för att undersöka om vaccinering även utanför säsong kan ha effekt.


Läs också:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 september 2023