Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Två regionala kulturprojekt får 950 000 kronor från Kulturrådet

Publicerad: 2023-06-01 08:29

Kulturrådet har fördelat totalt 31 miljoner kronor i bidrag för regional kulturverksamhet till 78 aktörer i Sverige. Region Örebro län får 550 000 kronor i fortsatt stöd till projektet Kulturella kraftfält på landsbygden och Gala Dance Bergslagen får 400 000 kronor till projektet Rosea Dans.

Konst på Hög. Skulptur av Richard BrixelKvarntorpshögen är ett av våra märkligaste industriminnen. Idag ett populärt utflyktsmål och en annorlunda miljö för skulpturområdet ”Konst på Hög”

Konst på Hög, Kvarntorp i Kumla kommun. Skulptur av Richard Brixel. Foto: Terése Classon Sundh

– Det regionala utvecklingsbidraget ger regioner och verksamheter i hela landet möjlighet att utforska och utveckla kulturlivet i regionen, vilket är oerhört värdefullt. Genom samverkan mellan stat och region skapas goda möjligheter att utveckla kulturen och att uppnå de kulturpolitiska målen, säger Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef på Kulturrådet.

Kulturella kraftfält på landsbygden

Region Örebro län har beviljats 550 000 kronor från Kulturrådet för Kulturella kraftfält och projektår två av tre.

Projektet handlar om att kartlägga särskilt intressanta platser i Västmanland och Örebro län ur ett kulturellt perspektiv för att sprida kunskap om hur kultur kan fungera som en nödvändig del av landsbygdsutvecklingen. Utöver det ska projektet verka för erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer på landsbygden inom de två länen samt internationellt. Projektet kommer också att arbeta med att möjliggöra samarbeten med andra politikområden och bidra till nya arbetssätt.

Under projektår två kommer insamlat material från första årets kartläggning användas för att sprida kunskap om kulturella kraftfält till exempelvis digitaliseringskoordinatorer, stadsarkitekter, samhällsplanerare, näringsliv- och turismutvecklare med flera. Detta kommer att ske genom exempelvis möten och föreläsningar.

Projektet är ett samarbete mellan Region Örebro län och Region Västmanland.

Läs mer om Kulturella kraftfält på landsbygden

Rosea Dans

Gala Dance Bergslagen har beviljats 400 000 kronor från Kulturrådet för Rosea Dans och projektår två av tre.

Projektet har Sjöängens Kulturhus i Askersund som nav och målet är att skapa en stabil arbetsplats med långsiktiga förutsättningar för professionella dansare med regional anknytning.

Det andra året av utvecklingsprojekt Rosea Dans kommer bland annat innebära premiär av den nya dansföreställningen Spöken under hösten. 

Projektet drivs av Gala Dance Bergslagen med stöd av Region Örebro län och Askersunds kommun.

Läs mer om Gala Dance Bergslagens projekt Rosea Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juli 2023