Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tvådimensionell videoundersökning hjälper barn med cerebral pares

Publicerad: 2021-12-08 16:01

Med hjälp av en tvådimensionell videoundersökning som har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro blir det enklare att undersöka gångförmågan hos barn med cerebral pares, CP. ”Undersökningen är lättillgänglig och kan användas till exempel i uppföljning samt klassificering av gångmönster hos barn med CP”, säger forskaren Evelina Pantzar-Castilla.

Forskaren Evelina Pantzar-Castilla.

Forskaren Evelina Pantzar-Castilla. Foto: Elin Abelson.

Barn med cerebral pares har en nedsatt förmåga att röra sig. Det finns olika anledningar till att skadan uppkommit. Det kan ha varit i samband med förlossningen, en olycka eller vid en stroke. Hjärnan har fått en permanent skada innan barnet är två år och besvären blir bestående. I Sverige har 2-3 per tusen barn en CP-skada.

– Tanken med den nya tvådimensionella videoundersökningen är att den ska vara ett komplement för utvärderingen och uppföljning som görs årligen på barnen. Gånganalysen kan då göras i samband med andra kontroller. Det är viktigt att upptäcka om de får försämrad gång. Då måste vi sätta in åtgärder, säger Evelina Pantzar-Castilla, överläkare på ortopediska kliniken samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Den tvådimensionella videoundersökningen gör det möjligt att på ett enkelt och mindre kostsamt sätt undersöka och följa gångförmågan hos barn med cerebral pares, vilket kan genomföras på barnens lokala habiliteringar.

– Barnen kan få förändrad gång när de växer och vi vill gärna rätta till felaktigheter innan de utvecklar en svår felställning i en led. Min forskning är inriktad på de barn med cerebral pares som kan gå utan eller med hjälpmedel, förklarar hon.

Det finns en mer omfattande tredimensionell videoundersökning som inte genomförs så ofta på barnen. Tanken med den tvådimensionella videoundersökningen är att man kan göra den oftare och därmed upptäcka saker snabbare.

Förvånande att så många använder rullstol

– Många barn med cerebral pares går självständigt vilket var väntat men många använder rullstol till stora delar av den dagliga förflyttning, en väldigt liten del använder kryckor eller andra gånghjälpmedel vilket var förvånande, säger Evelina Pantzar-Castilla.

Det finns fördelar med att inte bara sitta i rullstol om man har möjlighet att gå. Att ta hjälp av en rullator för att komma ur rullstolens stillasittande är bra för att belasta skelettet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022