Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tvisten om akuten över - regionen slipper böter

Publicerad: 2024-01-15 15:29

På måndagen meddelade Kammarrätten i Stockholm att man inte kommer att ta upp Arbetsmiljöverkets ansökan om att döma ut ett vite på 500.000 kronor för brister i arbetsmiljön på akutmottagningen Universitetssjukhuset USÖ.

Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen har pågått under hela 2023 och fortsätter 2024. foto: Håkan Risberg / Region Örebro län

Förvaltningsrätten konstaterade i november 2023 att Arbetsmiljöverkets krav på förbättringar på akuten på USÖ var för oprecisa och otydliga.

Därför avslog man Arbetsmiljöverkets ansökan om att döma ut vite på 500.000 kronor.

Arbetsmiljöverket överklagade då domen till Kammarrätten i Stockholm som på måndagen beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

Det innebär att förvaltningsrättens dom står fast och att Region Örebro län därmed slipper att betala vite.

Arbetsmiljöverket kan nu överklaga kammarrättens beslut men Högsta förvaltningsdomstolen beviljar endast prövningstillstånd i mycket få fall, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till en sådan prövning.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen har skett parallellt med tvisten under hela 2023 och kommer att fortsätta under 2024.

Bland annat har man organiserat om i ledningsgruppen och sett över schema och bemanning med fokus på god arbetsmiljö och tid för återhämtning. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2024