Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Under nästa år kommer våra nya elbussar

Publicerad: 2022-09-23 07:08

På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken tecknat avtal med den holländska leverantören Ebusco om 23 stycken batteridrivna elbussar. Dessa kommer att trafikera körfälten för snabbussar (BRT) och levereras i december nästa år.

Vit buss med gröna detaljer

Obs! Endast skiss på fordon – arbete med exakt placering av linje etc. återstår. Skiss: Ebusco.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022