Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

”Undersköterskeyrket har oförtjänt dåligt rykte”

Publicerad: 2023-06-30 11:19

Stefan Kvick är undersköterska med uppgift att tydliggöra och utveckla undersköterskerollen inom primärvården i Region Örebro län. Att yrkestiteln undersköterska blir skyddad tror han kan bidra till att synliggöra yrkesgruppen och det viktiga arbete de utför.

Stefan Kvick, undersköterska på Karolina vårdcentral

Stefan Kvick vill bidra till att stärka ryktet för undersköterskeyrket.

- Mamma var undersköterska och min morfar en av de första ambulansmännen i länet, så det var nära tillhands med vården, konstaterar Stefan.

Att han dessutom gillar att hjälpa människor gjorde valet naturligt, och nu har Stefan jobbat i yrket i 35 år. Under årens lopp har arbetsuppgifterna skiftat då han jobbat både i akutvården, på vårdavdelning och som personlig assistent. Nu är hans arbetsplats Karolina vårdcentral i Karlskoga.

Fyraårigt uppdrag

Sedan i december 2022 är han på halvtid processledare för undersköterskorna i primärvården, och då har han stor nytta av sin breda yrkeskompetens. Rollen innebär att han ingår i ledningsstöd nära vård och är en länk mellan yrkesgruppen och ledningsgrupp de fyra år uppdraget löper.

Som processledare arbetar han bland annat med kompetensutveckling och om och hur delegering kan ske. En viktig del är också att synliggöra arbetssätt som fungerar bra och sprida dem, i syfte att man ska göra lika i de delar där det är relevant att standardisera.

- Det handlar om att lära av varandra och av det som fungerar bra, och för att kunna ha ett bra utbyte har jag skapat en Teamskanal för undersköterskor där alla kan lyfta frågor och dela med sig.

Både stöd och bollplank

För att fånga kunskap och se vad som behöver utvecklas, gör Stefan besök ute i verksamheterna. På så vis blir han ett stöd och bollplank i utvecklingsarbetet där målet är att undersköterskorna ska jobba på toppen av sin kompetens.

- Många vet vad de inte får göra i sin yrkesroll, däremot är det mindre kunskap om vad vi faktiskt får göra" konstaterar han.

 - Det finns också mycket individuella kunskaper därute och då ska vi använda det på ett bra sätt, och inte vara rädda för förändring. Och förändring blir så mycket lättare om man vet att det nya redan fungerar någon annanstans.

Skyddad yrkestitel tros stärka ryktet

Nu när undersköterska blir skyddad yrkestitel tror han det kommer att bättra på ryktet, när det blir tydliggjort en gemensam basstandard för vad arbetet innebär.

- En som inte är insatt har ofta bilden av att det handlar om att det är att torka skit på vårdavdelning, när en undersköterska kan arbeta med så mycket mer. I vår region finns exempelvis undersköterskeledda mottagningar, och hos oss på Karolina driver vi labb. Men även omvårdnadsbiten behöver lyftas och glorifieras, då det faktiskt inte fungerar utan den. Undersköterskor har en stor roll i helheten kring patienterna, säger Stefan, som ser framför sig mer teamarbete både inom yrkesgruppen och med läkare och sjuksköterskor.

- Inom vården behöver vi tänka "vi" och inkludera alla som arbetar runt patienten och även patienten. Vi är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera bra, avslutar Stefan Kvick.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 juni 2023