Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ungdomarna i fokus hos Maria ungdom Örebro

Publicerad: 2022-11-18 07:30

Maria ungdom Örebro vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 25 år med ett alkohol- eller drogberoende. Här finns kompetenser och yrkesgrupper från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten samlade på en och samma mottagning för att på bästa sätt kunna anpassa hjälpen efter patientens behov, oavsett om det innebär behandling eller sociala insatser.

En person sitter och samtalar med en patient.

På Maria ungdom Örebro kan patienten bland annat få stödsamtal hos en hälso- och sjukvårdskurator.

Anledningarna till varför en ungdom faller in i ett alkohol- eller drogmissbruk är många och hjälpen för att ta sig ur missbruket behöver anpassas efter individen. Vissa behöver behandling i hälso- och sjukvården och andra behöver olika former av sociala insatser och stöd från kommunernas socialtjänst. Ibland behövs både och.

Maria ungdom Örebro, som öppnade i början av 2020, kom till för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan de yrkesgrupper som arbetar för att hjälpa ungdomar med missbruksproblematik. Här finns bland annat kuratorer, psykiatrisjuksköterskor, socionomer och en psykiatriker samlade i en och samma verksamhet.

– Nu kan vi bättre matcha hjälpen efter vad patienten verkligen behöver och risken att ungdomar faller mellan stolarna minskar. De slipper också att ha många stöd- och vårdkontakter igång samtidigt, säger Lisa Viuhko Lidner, hälso- och sjukvårdskurator på Maria ungdom Örebro.

Mottagningen drivs tillsammans av Region Örebro län och Örebro kommun, men vänder sig till ungdomar i hela Örebro län. Verksamheten bygger på att regionens hälso- och sjukvårdspersonal kan samtala om ungdomen med kommunernas socialtjänster för att tillsammans bedöma vilka insatser som behöver göras.

– På så vis kommer vi ifrån de här stuprören utan får en helhetsbild av patienten. Socialtjänsten kan till exempel ha kännedom om en problematik som vi kan hjälpa upp med psykiatriska insatser och vi kan ha uppfattat ett behov av stöd som socialtjänsten kan ge, säger Anna Rosengren, psykiatrisjuksköterska på Maria ungdom Örebro.

Mottagningen finns på USÖ, men för att öka tillgängligheten håller man på att starta upp verksamheter också i den norra och södra länsdelen. Så småningom kommer det även finnas personal i Karlskoga för att ta emot ungdomar från den västra länsdelen.

Att komma i kontakt med Maria ungdom Örebro ska vara enkelt, både för ungdomarna själva och för oroliga föräldrar. Ett par timmar om dagen svarar personalen därför i mån av tid på telefonsamtal för rådgivning och varje vardag mellan klockan 8 och 16 står dörren till mottagningen på USÖ öppen för spontana besök.

– Vi vill att det ska vara lika lätt och kännas lika självklart att komma till oss som till en ungdomsgård, menar Lisa Viuhko Lidner. Men många patienter kommer också till Maria ungdom på remiss från sjukvården.

 – Då kan vi till en början få jobba mer med motivationen. De som självmant söker kontakt med oss vill ju ofta någonting, säger Anna Rosengren.

Text: Emil Nylén Danielsson
Foto: Håkan Risberg

Två kvinnor i en korridor.

Anna Rosengren, psykiatrisjuksköterska och Lisa Viuhko Lidner, hälso- och sjukvårdskurator jobbar tätt ihop med sina kollegor för att hitta den bästa hjälpen för patienterna.

Har du frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, läkemedel, droger?

Måndag till fredag mellan klockan 10.00 och 12.00 kan du ringa rådgivningstelefonen hos Maria ungdom Örebro på 019-602 97 40.

I mottagningens e-tjänst på 1177.se kan du också göra en egen vårdbegäran.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 november 2022