Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation

Publicerad: 2022-05-03 16:46

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Ahmad Mohammad Ismail, ST-läkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi.

Ahmad Mohammad Ismail, ST-läkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi. Foto: Elin Abelson.

Man har under åren satsat mycket på denna patientgrupp genom olika initiativ som exempelvis snabbspår till operation och multidisciplinära team, där olika specialister tar hand om patienten från ankomst till utskrivning. Trots detta har dödligheten i det närmaste varit oförändrad och upp till en tredjedel av patienterna dör inom ett år efter operationen.

Positiv effekt av betablockad

Ahmad Mohammad Ismail, ST-läkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi i Region Örebro län och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, är först med att forska på betablockad och höftkirurgi.

– Vi ser att våra patienter blir äldre och sjukare men vården har också blivit bättre med åren. Det är ju de äldsta och sköraste som ådrar sig höftfrakturer och medelåldern är 82 år. Det vi kunde påvisa med våra studier var ett samband mellan behandling med betablockad, som är en vanlig hjärtmedicin, och en minskad dödlighet upp till ett år efter höftfrakturkirurgi. Den främsta effekten var inom de första 90 dagarna efter operation, säger han.

Studierna föreslår att betablockad som är välkänd och billig medicin möjligen kan ge en bättre överlevnad hos denna patientgrupp. Det behövs dock mer forskning som bekräftar dessa fynd innan man kan införa det inom hälso- och sjukvården.

– Vi såg även att de patienter som inte hade några riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hade nytta av behandlingen. Detta talar för att betablockad har mer än bara en hjärtskyddande effekt, avslutar han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022