Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unik forskning på nyfödda ledde till ändrade rutiner på Universitetssjukhuset Örebro

Publicerad: 2021-02-22 16:44

Alla nyfödda genomgår en eller två barnläkarundersökningar innan hemgång. Den höftundersökning som görs kan orsaka barnet smärta och obehag. Det visar en unik studie vid Universitetssjukhuset Örebro som har gjort att rutinerna ändrats och barnen får nu sockervatten för smärtlindring innan undersökning.

Docka

Ljusbehandlingsutrustning som familjen får låna hem till sitt barn med gulsot.

Forskningen handlar om fullgångna nyfödda barn och de rutiner som de flesta nyfödda barn går igenom innan de skrivs ut från sjukhuset efter födelsen.

– Våra studier visar att höftundersökning faktiskt gör ont på nyfödda. Smärta är känt att det kan orsaka negativa konsekvenser för nyfödda barn, säger Miriam Pettersson, överläkare på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

I studien använde hon sig av olika smärtskattningsskalor på nyfödda och alla metoder är ofarliga för barnen. De bygger på olika beteenden som barnet visar genom ansiktsuttryck, kroppsrörelse och spänst i kroppen.

Sedan vägde hon ihop resultatet med fysiologiska mått, såsom förändring i blodflöde i hjärnan och svettning på huden, så kallad emotionell svettning. Hon poängterar att det är moraliskt och etiskt fel att orsaka smärta och att inte behandla smärta som man känner till. Därför är det viktigt att identifiera smärta och att behandla och lindra den om det är möjligt.

Ljusbehandling mot gulsot genomförs säkert i hemmet

I sin forskning har Miriam Pettersson även studerat hemljusbehandling för barn som är friska och fullgångna. Bland alla nyfödda barn får cirka 50-60 procent synlig gulsot under sina första levnadsdygn. Av de barnen behöver cirka 10 procent ljusbehandling. Denna ljusbehandling sker enligt rutin inneliggande på sjukhus. Gulsot är enkelt att behandla men kan bli farligt och leda till hjärnskador om den inte behandlas.

– Vi har undersökt om det går att genomföra ljusbehandlingen i hemmet istället för på sjukhuset. Vi har även intervjuat en del av de föräldrar som genomfört hemljusbehandlingen för att de ska kunna få beskriva sina erfarenheter.

Studien visar att hemljusbehandling går att genomföra för i övrigt friska fullgångna barn på ett säkert och genomförbart sätt. Det var viktigt med dagliga kontroller vid återbesök på sjukhuset samt möjlighet för föräldrarna att kontakta sjukhuset dygnet runt med frågor och funderingar. Det är också oerhört angeläget med bra och tydlig information till föräldrarna. I intervjuerna har det framgått att föräldrarna som genomgått hemljusbehandling för sina barn generellt är mycket nöjda med att kunna få åka hem och genomföra behandlingen, samt att de känner sig trygga.

– Att kunna erbjuda hemljusbehandling till majoriteten av barn som får gulsot i nyföddhetsperioden är gynnsamt på en mängd sätt. Det minskar risken för onödig separation mellan barnet och dess familj. Familjerna får möjlighet att knyta an till sitt nyfödda barn i en trygg hemmiljö och det förkortar inneliggande vårdtid på sjukhuset och frigör därmed utrymme för att andra sjuka barn att vårdas där istället.

Att ge sockervatten vid höftundersökning samt hemljusbehandling sker nu som rutin på Universitetssjukhuset Örebro.


Faktaruta

  • Gulsot är ett vanligt tillstånd som uppstår under det nyfödda barnets första levnadsvecka. Det uppstår när bilirubin frisätts från blodkroppar som sedan bryts ner hos barnet och samlas i kroppen. Bilirubin kan orsaka akuta och kroniska hjärnskador om det inte behandlas.

  • Vid ljusbehandling i hemmet får familjen låna en ljusbehandlingsutrustning. Det är en sollampa som är enkel att använda. Barnet kan använda den i sängen eller när föräldrarna håller i barnet eller då barnet ammar. Det brukar räcka med 1-3 dagar för de flesta friska fullgångna barnen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021