Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unik studie av smärtbehandling vid operation av tjock- och ändtarmscancer

Publicerad: 2021-06-30 13:49

Forskning om två olika smärtbehandlingar vid operation av tjock- och ändtarmscancer har genomförts vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Våra resultat visar att smärtbehandling med ryggbedövning, så kallad epiduralanalgesi, ger något bättre smärtlindring jämfört med morfin, det första dygnet men inte därefter”, säger forskaren Wiebke Falk.

Forskaren Wiebke Falk.

Forskaren Wiebke Falk.

Några andra fördelar som minskad risk för komplikationer efter operationen eller förbättrad långtidsöverlevnad har inte forskningen kunnat visa vid uppföljningen efter fem år.

– Vi kunde inte visa någon säker effekt av ryggbedövning på återfall i cancersjukdomen eller överlevnad fem år efter operationen. Vi kunde inte heller se att ryggbedövningen minskade komplikationerna efter operation, säger Wiebke Falk överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Fördelar med båda smärtbehandlingsmetoderna

I studien ingick 180 cancerpatienter från Örebro, Karlstad och Linköping. De som deltog fick en fråga innan operation om de kunde tänka sig att delta i studien. De som ville delta lottades att få antingen ryggbedövning eller morfin, alla patienter har fått samma narkos och varit sövda under operation. Det är den första studien som har undersökt om val av smärtlindringsmetod påverkar överlevnad efter kirurgi för tjock- och ändtarmscancer.

– Efter operation har patienterna fått skatta hur ont de har på en skattningsskala mellan 1-10. Bättre smärtlindring kan ha fördelar för patienten, då vi arbetar efter ett koncept där patienten snabbt efter uppvaknandet ska upp och röra på sig efter operationen, säger hon.

Det fanns även fördelar med att använda morfin istället för epidural som är en resurskrävande teknik. Epidural behöver följas upp efter operation och det händer att den inte täcker hela området som behöver vara bedövat.

Mer forskning behövs kring hur utvecklingen av cancern kan påverkas

Tiden under och efter en canceroperation har betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Det finns mycket data som tyder på att läkemedel som används för narkos eller speciella smärtlindringstekniker som ryggbedövning skulle kunna påverka risken för cancerspridning och återfall i sjukdomen.

– Vi vet dock inte än om det verkligen är sant och om det kan påverka sjukdomsförloppet. I min avhandling kunde jag inte påvisa att epiduralbedövning har en skyddande effekt i samband med en operation för tjock- eller ändtarmscancer men mer forskning och större studier behövs för att kunna erbjuda patienterna det bästa möjliga omhändertagandet, avslutar Wiebke Falk.

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 juni 2021