Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro

Publicerad: 2021-01-18 15:33

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark.

Forskare som titta på

– Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

För närvarande finns ingen specifik behandling för coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av symtom. Vissa drabbas bara av ett milt förkylningsliknande tillstånd medan andra behöver andningsstöd och blir inlagda på sjukhuset.

Akut behov av läkemedel

– Eftersom viruset redan drabbat miljontals människor världen över så finns det ett akut behov av läkemedel som kan behandla viruset. Målet är att minska sjuklighet och dödlighet hos de som drabbas, säger Sara Cajander.

I studien ska de undersöka vilken effekt läkemedlet, Camostat mesilate, har på viruset. De ska även titta på om behandling med läkemedlet får några negativa effekter. Totalt kommer cirka 180 patienter att delta i studien. Deltagarna kommer att slumpmässigt delas upp i två grupper och antingen få tabletter som inte är läkemedlet, så kallad placebo, eller läkemedlet tre gånger om dagen under fem dagar. Att delta i en studie sker alltid frivilligt.

– Vi har precis inkluderat våra första tre patienter i studien. Det känns väldigt bra och viktigt att vi kan vara med och pröva denna medicin. Extra roligt för Region Örebro län är att vi är enda sjukhuset i Sverige som prövar detta läkemedel, berättar Sara Cajander.

Faktaruta

I dagsläget är läkemedlet Camostat mesilate inte godkänt i Sverige. Det är däremot godkänt i Japan och Sydkorea för behandling av kronisk bukspottkörtelinflammation och reflux i matstrupen. Det är använt under en längre tid och anses vara en medicin med liten risk för biverkningar.
Studien heter Effekt av Camostat mesilate på covid-19-infektion: En randomiserad, placebokontrollerad läkemedelsstudie (CamoCo-19)

Text och foto: Elin Abelson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021