Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unikt projekt har fått in logopeder inom barnhälsovården

Publicerad: 2024-03-05 11:00

Den 6 mars är det europeiska logopedidagen. Temat i år är samarbete med andra yrkesgrupper och vårdgivare. Johanna Karlhager är logoped i Region Örebro län och jobbar mycket med andra yrkesgrupper. Just nu jobbar hon inom barnhälsovården och har i uppdrag att ge tidiga insatser inom språk- och kommunikationsutveckling inom barnavårdscentralens verksamhet. Tidigt stöd i språkutveckling är av stor vikt eftersom en avgörande förutsättning för att klara skolan är en god språkutveckling hos barn.

En gruppbild med människor som står uppradade, några sitter på knäna på golvet, och kollar in i kameran.

Bilden är från ett samverkansmöte med BVC-logopeder från Region Örebro län samt pedagoger och kuratorer på familjecentraler i Örebro kommun. På mötet arbetade de med hur de tillsammans kan förebygga svårigheter inom språk och kommunikation hos små barn.

Johanna, vad tänker du om temat samarbete med andra yrkesgrupper och vårdgivare?

– Det känns som ett väldigt bra tema som belyser alla olika samarbeten och kontaktytor vi logopeder kan ha. Oavsett inom vilket område man är verksam kommer vi ofta mycket längre när vi har bra samarbeten med andra yrkesprofessioner. Som logoped kan det variera mycket vilka professioner det är beroende på var och hur man arbetar.

Nystartat projekt – unikt i Sverige

Under 2023 började Johanna jobba på Barn- och ungdomsenheten nära vård som är en nystartad enhet i Region Örebro län. Det har inneburit att Johanna och hennes logopedkollegor har fått börja verka på vad för dem är nya arenor.

– Vi arbetar inom barnhälsovården och har i uppdrag att ge tidiga insatser inom språk- och kommunikationsutveckling inom barnavårdscentralens verksamhet. Uppdraget innefattar även hälsofrämjande och förebyggande insatser där familjecentralerna är fantastiska samarbetspartners. Vårt arbete är nytt i vår region och även ganska unikt i landet, berättar Johanna och fortsätter:

– På barnavårdscentralen samarbetar vi med flera olika professioner så som sjuksköterskor från barnhälsovården, barnläkare och psykolog. Vi har också regelbundna samverkansmöten (Barnhälsoteam) där även specialpedagoger och rektorer från förskolorna finns med. På familjecentralerna har vi förmånen att samverka med kommunanställda pedagoger och kuratorer. Samverkan och samarbete över professionsgränserna är otroligt viktigt!

Varför är det viktigt med tidiga insatser för språkutvecklingen?

– Forskning visar att tidiga och främjande insatser har en mycket god effekt på alla barns språkutveckling. I synnerhet är de 1000 första dagarna i barnets liv viktiga för då sätts grunderna för barnets framtida språk och språkutveckling. Att uppmärksamma och stötta föräldrar i hur de i vardagen kan ge bästa språkstimulans och på så sätt bästa språkliga förutsättningar till sina barn känns som ett väldigt viktigt uppdrag. I de allra flesta fall handlar det om att man som förälder är medveten om att språktillägnandet sker här och nu och tar tillvara de små men många tillfällena till språkande med sitt barn i vardagen.

Språket och grundskolan

– All inlärning i skolan sker genom språket, så en avgörande förutsättning för att klara skolan är en god språkutveckling hos barn. En av de bästa hälsofrämjande åtgärderna vi kan göra för barnen är att ge dem stöd så att de kan gå ut grundskolan med godkända betyg. Det är större chans att man klarar grundskolan om man får tidigt stöd med språkutvecklingen, säger Johanna Karlhager avslutningsvis.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 april 2024