Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Unikt test utvecklat i Örebro ska hjälpa vid hörselnedsättning

Publicerad: 2021-03-19 10:15

I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna. Vid en hörselnedsättning kan personen uppfatta vad någon säger även om något språkljud faller bort. Hjärnan fyller då i det automatiskt. ”Om fler språkljud börjar falla bort blir det svårt att hänga med i samtal. Jag har tagit fram ett nytt test för att mäta hur olika svenska språkljud uppfattas”, säger forskaren Erik Witte.

Forskaren Erik Witte genomför det nya Situated Phoneme testet.

Forskaren Erik Witte genomför det nya Situated Phoneme testet.

Erik Witte har utvecklat metoden SiP-testet, Situated Phoneme test, som mäter hur väl personer med hörselnedsättning uppfattar olika svenska språkljud. För att säkerställa att SiP-testet verkligen mäter vad som avses har han behövt kontrollera en rad egenskaper hos de olika svenska ord som ingår i testet.

Hur man uppfattar ord beror inte bara på hur hörbara de är utan också på en rad andra faktorer. Det kan vara hur vanligt förekommande de är i språket, hur stor förväxlingsrisk det är med andra ord, hur deras språkljud är kombinerade och hur de stavas. En databas för svenska språket har tagits fram. Den innehåller 800 000 ord där alla mått är beräknade.

– Mina forskningsresultat visar att sådana faktorer kan ha mycket stor betydelse, särskilt när man inte hör orden så bra. Jag har tagit fram en databas för det svenska språket och sedan undersökt hur dessa inverkar vid taluppfattning i störande bakgrund, säger Erik Witte, audionom på Audiologiskt forskningscentrum och tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.Hörseltest i en realistisk ljudmiljö
Hörselmätningen med SiP-testet ägde rum i en realistisk ljudmiljö till skillnad från nuvarande hörseltest. Genom att vara i en realistisk ljudmiljö kan testet användas för att utvärdera vilken nytta olika rehabiliteringsinsatser medför.

– Vi kan exempelvis undersöka nyttan av en hörapparatanpassning genom att jämföra mätresultaten med och utan hörapparat. Jag ville skapa ett test som kan mäta effekten av en anpassning av hörapparat, berättar han.

Den genomsnittliga hörseln sjunker efter 50 år och befolkningen tenderar att bli äldre och äldre. Det gör att fler idag har problem med hörselnedsättning. Idag är det cirka 400 000 personer som har hörapparat i Sverige, majoriteten är äldre.

– Det kan bli problem i större sällskap med mycket ljud. Därför är det bra om vi kan sätta in hörselförbättrande åtgärder så tidigt som möjligt. I de flesta fall handlar det om hörapparat, säger han.

För personer med hörselnedsättning kan bra hjälp innebära ökade möjligheter att delta aktivt i vardagslivets konversationer med kollegor, familj och barnbarn. Det ökar i sin tur livskvalitén.


Faktaruta

  • Det unika hörseltestet tar cirka fem minuter att genomföra. Personen sitter vid en touchskärm och får upp tre olika svarsalternativ när den får höra ordet. Alternativen är tre identiska ord förutom ett språkljud som skiljer, exempelvis bland, blund och blond. I två sidohögtalare vid personen hörs det bakgrundsljud med verkliga ljud. Det ska vara som att personen sitter på en parkbänk med en gata bakom och bredvid en lekplats. Hörseltestet testar bara de språkljud som liknar varandra och det ingår 84 ord som täcker alla svenska språkljud.

  • Framöver kommer audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro att provköra testet och på sikt kommer förhoppningsvis testet kunna användas på alla audiologiska kliniker i Sverige.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021