Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Universitetssjukvårdens forskningscentrum får ny verksamhetschef

Publicerad: 2023-09-06 13:17

Martin Eriksson Crommert börjar som verksamhetschef för Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) den 1 september. Han kommer närmast från rollen som forskningsledare vid UFC.

Martin Eriksson Crommert

Martin Eriksson Crommert. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Martin Eriksson Crommert har funnits inom Region Örebro län sedan 2001. Under åren har han varit på olika arbetsplatser.

– Mina första jobb var som sjukgymnast på Vivalla vårdcentral och Varberga vårdcentral. Jag kom dock ganska snabbt in på forskning och började på dåvarande Allmänmedicinskt forskningscentrum 2004.

Forskningen har gått som en röd tråd genom åren och han har varit på UFC sedan verksamheten bildades för åtta år sedan.

– Att arbeta som forskningsledare innebär att jag arbetar med forskning och forskningsstöd. Min egen forskning är främst inom motorisk kontroll av bålen och delade magmuskler hos kvinnor efter graviditet. Men jag handleder också ett antal forskarstuderande som bland annat tittar på hostmaskinsbehandling av personer med neurologisk sjukdom och kreativ fysisk träning som kompletterande behandling för personer med schizofreni.

Erbjuda förutsättningar för värdefull forskning

Det senaste året har han varit biträdande verksamhetschef på UFC. I sin nya roll är hans mål att verksamheten ska producera värdefull och viktig forskning.

– Vi ska vara en plats för vetenskapligt utbyte och stimulans, och att vi ska bidra till och utveckla det gemensamma forskningsstödet i Region Örebro län tillsammans med övriga enheter inom FoU. En stor skillnad mot min nuvarande situation, blir att tyngdpunkten av mitt arbete nu kommer att glida över mot verksamhets- och organisationsfrågor. Jag hörde någon uttrycka det som att nu kommer jag att vara en chef som forskar lite grand, och inte en forskare som är chef lite grand.

En av de större utmaningarna blir att förhålla sig till den dåliga ekonomin.

– Vi behöver hitta sätt att möta sparkrav utan att tappa kvaliteten i det vi gör. En fördel i min nya roll är att jag får lite större mandat och möjlighet att påverka. Det ska bli spännande att axla ett större ansvar, men det är klart, det känns ju också lite nervöst.

Han ser fram emot att få en större inblick i beslutsvägar och processer inom Område forskning och utbildning och regionen i stort.

– En arbetsplats är i mångt och mycket dess personal och jag ser fram emot att få bidra till en arbetsmiljö och ett arbetsklimat med hög trivsel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 september 2023