Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En attraktiv och pulserande region för alla

Publicerad: 2022-05-02 16:52

Den 28 april fattade fullmäktige beslut om att anta utvecklingsstrategin En attraktiv och pulserande region för alla. Läs den eller se filmen om hur vi uppdaterat strategin.

Collage med personer och platser i Örebro län

Varje mandatperiod ska den regionala utvecklingsstrategin ses över. Denna gång var uppdraget att göra en mindre översyn.

Förutsättningar förändras och vi ser trender som påverkar utvecklingen i länet. Uppdraget från regeringen handlar till exempel inte längre om att det regionala utvecklingsarbetet endast ska bidra till konkurrenskraft utan att den ska bidra till hållbar utveckling, en utveckling som samtidigt är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Det här är nytt i den uppdaterade strategin

En trend är samhällets behov av snabb omställning till en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, det har vi försökt möta i den uppdaterade RUS:en. Det är också ett ökat fokus på digitalisering. Landsbygdernas betydelse lyfts mer i hela RUS. Helt nya saker är skrivningar om trygghetsfrågor, förstärkt krisberedskap och totalförsvar.

Det här är en regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det är ett långsiktigt arbete som partnerskapet för regional utveckling driver tillsammans. Mycket av det arbetet vi gjorde 2021 rullar på även 2022.

Till sidan för uppdatering av regionala utvecklingsstrategin

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2023